Ban Giám đốc Công an tỉnh

Đăng tải:  27/09/2019 09:00

BAN GIÁM ĐỐC CÔNG AN TỈNH:

1. Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc.

2. Đồng chí Đại tá Đinh Quang Vinh, Phó Giám đốc.

3. Đồng chí Đại tá Trịnh Hữu Sơn, Phó Giám đốc.

4. Đồng chí Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc.

5. Đ/c Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc.

6. Đ/c Thượng tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc.

Bài viết khác