Chi đoàn Phòng Tham mưu Công an tỉnh vừa tổ chức tọa đàm “Tìm hiểu về Luật An ninh mạng”

Đăng tải:  16/04/2019 15:23

Tại buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên đã cùng nhau tìm hiểu, trao đổi các nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng, qua đó nâng cao nhận thức hiểu biết về Luật An ninh mạng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Trên cơ sở đó áp dụng vào thực tiễn công tác, đưa các nội dung của Luật An ninh mạng vào cuộc sống, đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái và âm mưu hành động cản trở việc thi hành Luật của các thế lực thù địch.

quang-canh-buoi-toa-damQuang cảnh buổi tọa đàm 

Cũng trong buổi tọa đàm, đoàn viên thanh niên đã chia sẻ cách tham gia không gian mạng, cách sàng lọc thông tin và tham gia phát hiện phản bác những thông tin xấu, độc hại./.

Đỗ Hùng

Bài viết khác