Một số hình ảnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 của lực lượng Công an Ninh Bình

Đăng tải:  30/07/2021 16:47

Để chung tay phòng chống và sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp; phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ đã đề ra, qua đó đã góp phần quan trọng vào kết quả phòng chống dịch bệnh của tỉnh, thực sự là lực lượng tuyến đầu trên mặt trận này, dưới đây là một số hình ảnh của lực lượng Công an Ninh Bình trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

1-cong-an-tinh-trien-khai-cac-bien-phap-phong-chong-dich-covid-19-trong-luc-luong-cong-an-toan-tinhCông an tỉnh triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong lực lượng Công an toàn tỉnh

1-1-luc-luong-an-ninh-cong-an-tinh-thuong-xuyen-lam-tot-cong-tac-kiem-tra-cac-co-so-kinh-doanh-dich-vu-co-lien-quan-den-nguoi-nuoc-ngoai-tren-dia-banLực lượng An ninh Công an tỉnh thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra các cơ sở
kinh doanh dịch vụ có liên quan đến người nước ngoài trên địa bàn

2-luc-luong-canh-sat-giao-thong-phoi-hop-tuan-tra-kiem-soat-cac-phuong-tien-giao-thong-tai-cac-chot-kiem-soat-phuong-tien-giao-thong-ra-vao-tinhLực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp tuần tra kiểm soát các phương tiện giao thông
tại các chốt kiểm soát phương tiện giao thông ra vào tỉnh

3-cong-an-huyen-kim-son-trien-khai-luc-luong-phuong-tien-don-dan-cac-phuong-tien-cho-khach-tu-cac-tinh-phia-nam-ve-ninh-binhCông an huyện Kim Sơn triển khai lực lượng, phương tiện đón, dẫn các phương tiện
chở khách từ các tỉnh phía Nam về Ninh Bình 

4-cong-an-huyen-kim-son-don-dan-cac-phuong-tien-cho-khach-tu-cac-tinh-phia-nam-ve-ninh-binh-den-cac-diem-cach-ly-tap-trungCông an huyện Kim Sơn đón, dẫn các phương tiện chở khách từ các tỉnh phía Nam
về Ninh Bình đến các điểm cách ly tập trung 

5-luc-luong-cong-an-phoi-hop-kiem-soat-cac-khu-cach-ly-tap-trung-tren-dia-banLực lượng Công an phối hợp kiểm soát các khu cách ly tập trung trên địa bàn

6-huong-dan-phan-luong-cac-phuong-tien-giao-thong-tai-cac-dia-ban-co-so-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19Hướng dẫn, phân luồng các phương tiện giao thông tại các địa bàn cơ sở phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 

7-cong-an-thanh-pho-ninh-binh-trien-khai-cac-bien-phap-bao-dam-antt-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-tai-dia-ban-phuong-van-giang-thanh-pho-ninh-binhCông an thành phố Ninh Bình triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT phục vụ công tác
phòng chống dịch Covid-19 tại địa bàn phường Vân Giang, thành phố Ninh Bình

8-luc-luong-cong-an-ninh-binh-luon-co-mat-tai-cac-dia-ban-trong-moi-thoi-gian-xung-dang-la-luc-luong-tuyen-dau-trong-phong-chong-dich-covid-19Lực lượng Công an Ninh Bình luôn có mặt tại các địa bàn trong mọi thời gian,
xứng đáng là lực lượng tuyến đầu trong phòng chống dịch Covid-19

9-cong-an-huyen-yen-khanh-xu-ly-quan-karaoke-o-thi-tran-yen-ninh-khong-chap-hanh-cac-quy-dinh-ve-phong-chong-dich-covid-19Công an huyện Yên Khánh xử lý quán Karaoke ở thị trấn Yên Ninh không chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19

Nhóm PV Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

Hình ảnh hoạt động khác