Chùm ảnh về hoạt động của lực lượng Công an Ninh Bình đảm bảo tốt ANTT, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đăng tải:  27/01/2021 10:45

Để đảm bảo tốt ANTT, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh xây dựng các phương án, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện; chủ động bám sát các tuyến, địa bàn, quyết tâm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ trong mọi tình huống, dưới đây là một số hình ảnh hoạt động.

1-luc-luong-an-ninh-nhan-dan-tang-cuong-xuong-co-so-lam-tot-cong-tac-nam-tinh-hinh-anttLực lượng An ninh nhân dân tăng cường xuống cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình ANTT

2-cbcs-phong-an-ninh-kinh-te-phoi-hop-trao-doi-tinh-hinh-san-xuat-kinh-doanh-dam-bao-antt-cua-cac-doanh-nghiep-tren-dia-banCBCS Phòng An ninh kinh tế phối hợp trao đổi tình hình sản xuất, kinh doanh,
đảm bảo ANTT của các doanh nghiệp trên địa bàn

3-phoi-hop-tuyen-truyen-phap-luat-ve-antt-cho-nhan-dan-vung-dong-bao-co-daoPhối hợp tuyên truyền pháp luật về ANTT cho nhân dân vùng đồng bào có đạo

4-luc-luong-cong-an-nhac-nho-cac-ho-kinh-doanh-tai-thanh-pho-ninh-binh-chap-hanh-nghiem-cac-quy-dinh-ve-anttLực lượng Công an nhắc nhở các hộ kinh doanh tại thành phố Ninh Bình chấp hành nghiêm các quy định về ANTT

5-tuyen-truyen-cho-nguoi-dan-canh-giac-phong-ngua-cac-thong-tin-xau-doc-tren-khong-gian-mangTuyên truyền cho người dân cảnh giác phòng ngừa các thông tin xấu, độc trên không gian mạng

6-cong-an-huyen-kim-son-to-chuc-ky-cam-ket-phong-chong-phao-va-cac-hanh-vi-vi-pham-phap-luat-cho-doan-vien-thanh-nienCông an huyện Kim Sơn tổ chức ký cam kết phòng chống pháo
và các hành vi vi phạm pháp luật cho đoàn viên thanh niên

7-luc-luong-canh-sat-giao-thong-tang-cuong-cong-tac-tuan-tra-kiem-soat-tuyen-truyen-phap-luat-ve-antt-cho-doi-ngu-lai-xeLực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát,
tuyên truyền pháp luật về ANTT cho đội ngũ lái xe

8-cong-an-thanh-pho-ninh-binh-bat-4-doi-tuong-dot-phao-trai-phep-tai-dia-ban-phuong-dong-thanh-thanh-pho-ninh-binhCông an thành phố Ninh Bình bắt 4 đối tượng đốt pháo trái phép tại địa bàn phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

9-cong-an-huyen-nho-quan-bat-giu-cac-doi-tuong-vi-pham-phap-luat

Công an huyện Nho Quan bắt giữ các đối tượng vi phạm pháp luật

10-cong-an-huyen-yen-khanh-bat-giu-19-doi-tuong-danh-bacCông an huyện Yên Khánh bắt giữ 19 đối tượng đánh bạc

Nhóm Phóng viên Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị

Hình ảnh hoạt động khác