Một số hình ảnh của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

Đăng tải:  04/04/2020 17:20

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo toàn tỉnh triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Dưới đây là một số hình ảnh của lực lượng Công an toàn tỉnh trong công tác này.

dai-ta-nguyen-thanh-son-pho-giam-doc-cong-an-tinh-trao-50-trieu-dong-do-cbcs-cong-an-tinh-quyen-gop-ung-ho-cong-tac-phong-chong-covid-19-cho-lanh-dao-mat-tran-to-quoc-viet-nam-tinh-ninh-binhĐại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao 50 triệu đồng do CBCS Công an tỉnh quyên góp
ủng hộ công tác phòng chống Covid-19 cho lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình 

dai-ta-nguyen-thanh-son-pho-giam-doc-cong-an-tinh-kiem-tra-khu-vuc-phuc-vu-cach-ly-khi-xay-ra-tinh-huong-dien-bien-phuc-tap-hon-cua-dich-benh-covid-19Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra khu vực
phục vụ cách ly khi xảy ra tình huống diễn biến phức tạp hơn của dịch bệnh Covid-19

giam-doc-cong-an-tinh-chi-dao-kiem-soat-chat-che-nguoi-ra-vao-cac-tru-so-kiem-tra-do-than-nhiet-viec-deo-khau-trang-cua-cbcsGiám đốc Công an tỉnh chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người ra vào các Trụ sở,
kiểm tra, đo thân nhiệt, việc đeo khẩu trang của CBCS  

to-cong-tac-thuong-truc-cua-cong-an-tinh-kiem-tra-than-nhiet-cbcs-ra-vao-tru-so-khu-antt-cong-an-tinhTổ công tác thường trực của Công an tỉnh kiểm tra thân nhiệt CBCS ra vào Trụ sở khu ANTT Công an tỉnh

phong-an-ninh-kinh-te-cong-an-tinh-thuong-xuyen-co-mat-tai-cac-khu-cum-cong-nghiep-phoi-hop-dam-bao-antt-phong-chong-covid-19Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh thường xuyên có mặt tại các khu,
cụm công nghiệp phối hợp đảm bảo ANTT, phòng chống Covid-19

phong-canh-sat-kinh-te-cong-an-tinh-ban-giao-cho-co-quan-y-te-hon-100-000-khau-trang-y-te-khong-co-hoa-don-chung-tu-phuc-vu-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh bàn giao cho cơ quan Y tế hơn 100.000 khẩu trang y tế
không có hoá đơn chứng từ phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19

phong-canh-sat-giao-thong-cong-an-tinh-kiem-tra-than-nhiet-cong-dan-den-giai-quyet-cong-viec-can-thietPhòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh kiểm tra thân nhiệt công dân đến giải quyết công việc cần thiết

phong-an-ninh-chinh-tri-noi-bo-cong-an-tinh-phoi-hop-voi-cong-an-huyen-nho-quan-xu-ly-doi-tuong-tung-tin-that-thiet-ve-dich-benh-covid-19-tren-dia-banPhòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nho Quan
xử lý đối tượng tung tin thất thiệt về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn

luc-luong-cong-an-ninh-binh-phoi-hop-kiem-tra-nguoi-ra-vao-cho-tai-thanh-pho-ninh-binhLực lượng Công an Ninh Bình phối hợp kiểm tra người ra vào chợ tại thành phố Ninh Bình

luc-luong-cong-an-ninh-binh-phoi-hop-voi-luc-luong-quan-su-dam-bao-antt-tai-cac-khu-cach-lyLực lượng Công an Ninh Bình phối hợp với lực lượng quân sự đảm bảo ANTT tại các khu cách ly

luc-luong-cong-an-ninh-binh-phoi-hop-to-chuc-ky-cam-ket-phong-chong-dich-benh-covid-19Lực lượng Công an Ninh Bình phối hợp tổ chức ký cam kết phòng chống dịch bệnh Covid-19

doan-thanh-nien-cong-an-tinh-phoi-hop-voi-thanh-doan-ninh-binh-phat-khau-trang-mien-phi-cho-nhan-danĐoàn thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Thành đoàn Ninh Bình phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân

cong-an-thanh-pho-ninh-binh-tuyen-truyen-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19-cho-cac-tieu-thuong-cho-rong-tp-ninh-binhCông an thành phố Ninh Bình tuyên truyền công tác phòng chống
dịch Covid-19 cho các tiểu thương chợ Rồng, TP Ninh Bình

cong-an-xa-ninh-van-huyen-hoa-lu-phoi-hop-voi-cac-nganh-chuc-nang-den-tung-thon-xom-phat-khau-trang-do-than-nhiet-cho-nhan-danCông an xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư phối hợp với các ngành chức năng
đến từng thôn xóm phát khẩu trang, đo thân nhiệt cho nhân dân

cong-an-thi-tran-thien-ton-va-doan-thanh-nien-thi-tran-thien-ton-phat-khau-trang-mien-phi-cho-nhan-danCông an thị trấn Thiên Tôn và Đoàn thanh niên thị trấn Thiên Tôn phát khẩu trang miễn phí cho nhân dân

Hình ảnh hoạt động khác