Công an thành phố Tam Điệp bồi dưỡng nghiệp vụ cho Công an xã

Đăng tải:  08/10/2019 15:18

Nhằm giúp lực lượng Công an xã nâng cao năng lực thực tiễn để chủ động làm tốt chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền về công tác đảm bảo ANTT, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đồng thời nâng cao công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, giải quyết, xử lý các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn cơ sở. Ngày 8/10/2019, Công an thành phố Tam Điệp đã tổ chức tập huấn Bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã năm 2019 cho 32 công an viên thuộc 3 xã trên địa bàn. Các học viên được Lãnh đạo Công an thành phố truyền đạt các chuyên đề về an ninh nông thôn, trách nhiệm của Công an xã với công tác đảm bảo an ninh nông thôn và chuyên đề về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; Công tác xác minh, xử lý tin ban đầu về các vụ việc liên quan đến ANTT, đồng thời hướng dẫn công tác phân loại, giải quyết các vụ vi phạm pháp luật xảy ra ở địa bàn xã; lập hồ sơ xử lý giải quyết các vụ việc ANTT thuộc thẩm quyền cấp xã.

quang-canh-lop-tap-huan-nghiep-vu-cong-an-xaQuang cảnh lớp tập huấn nghiệp vụ Công an xã

Đỗ Hùng

Bài viết khác