Công an tỉnh khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2019

Đăng tải:  10/06/2019 09:17

Ngày 10/6/2019, Công an tỉnh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh đối tượng 4 năm 2019. Dự chỉ đạo có đồng chí Đại tá Trịnh Hữu Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

quang-canh-buoi-le-khai-giang-1 quang-canh-buoi-le-khai-giangQuang cảnh buổi Lễ khai giảng ​

 Trong thời gian học tập, 300 học viên là CBCS các đơn vị công an trong tỉnh có cấp bậc hàm Trung tá trở xuống được bồi dưỡng những nội dung cơ bản về Luật Giáo dục Quốc phòng và An ninh và các văn bản có liên quan; Đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, quản lý Nhà nước về An ninh trật tự; Chiến lược “diễn biến hòa bình” “bạo loạn lật đổ” đối với cách mạng Việt Nam trong tình hình mới; Những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Việc mở lớp bồi dưỡng nhằm giúp cán bộ chiến sỹ nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác giáo dục Quốc phòng và An ninh; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm trong vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng – an ninh ở từng đơn vị, địa phương công tác./.

Đức Anh

Bài viết khác