Công an tỉnh kiểm tra, xử lý nghiêm CBCS vi phạm quy định về sử dụng bia rượu, nồng độ cồn.

Đăng tải:  12/01/2020 14:53

Để thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, bên cạnh việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật để nâng cao ý thức chấp hành nghiêm túc trong các tầng lớp nhân dân, Giám đốc Công an tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm túc Luật phòng chống tác hại của rượu bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP trong toàn lực lượng.

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị Công an trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nghiêm túc, đầy đủ các nội dung các văn bản trên để CBCS nắm vững và tự giác thực hiện. Tổ chức tập huấn quy trình tuần tra, kiểm soát, trang bị các thiết bị kỹ thuật để phục vụ công tác kiểm tra, xử lý cho các lực lượng làm nhiệm vụ, đặc biệt là lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113…

Công an tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra đặc biệt do Đồng chí Đại tá Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, thành viên là các phòng Tham mưu, phòng Tổ chức cán bộ, phòng Công tác Đảng và công tác Chính trị, Thanh tra Công an tỉnh… tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định về điều lệnh CAND nói chung, các quy định về phòng chống tác hại của rượu bia nói riêng trong toàn lực lượng Công an Ninh Bình. Tiến hành kiểm tra việc sử dụng rượu bia, nồng độ cồn đối với CBCS bằng các thiết bị chuyên dụng trong thời gian 24/24 giờ, đặc biệt là vào các thời gian buổi trưa, buổi tối. Chú ý kiểm tra các đơn vị Công an các huyện, thành phố, Công an các phường, xã, đồn, trạm… các lực lượng trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc cho nhân dân, lực lượng tuần tra, kiểm soát giao thông, đảm bảo ANTT, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp CBCS vi phạm.

Cũng thông qua việc kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trong nội bộ lực lượng Công an Ninh Bình, góp phần thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về thực thi trách nhiệm công vụ, đảm bảo thực hiện nghiêm các quy trình tuần tra, kiểm soát đảm bảo TTATGT của lực lượng Công an, phòng tránh các vi phạm, đồng thời xây dựng hình ảnh đẹp của người Công an Ninh Bình “Đức, trí, dũng, nhân hậu”, kỷ cương, kỷ luật, cách mạng, chính quy, từng bước hiện đại./.

Một số hình ảnh đoàn kiểm tra tại các đơn vị Công an trong tỉnh:

00087-mts_snapshot_00-03-296 00245-mts_snapshot_00-07-204 00_0725_2020-01-08_132747-m2t_snapshot_00-02-198 00058-mts_snapshot_00-01-346 00260-mts_snapshot_00-04-471

                     Nhóm phóng viên Phòng Công tác Đảng và Công tác Chính trị

Bài viết khác