Công an tỉnh triển khai quy định về phân cấp công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Đăng tải:  30/06/2021 16:28

Chiều ngày 30/6/2021, Công an tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về ban hành quy định phân cấp công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng chí Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì hội nghị.

dong-chi-dai-ta-vu-anh-thieu-pho-giam-doc-cong-an-tinh-phat-bieu-tai-hoi-nghi

Đồng chí Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Theo đó, công tác PCCC và CNCH được xác định trách nhiệm, phân cấp đối với Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan. Việc phân cấp dựa trên hệ thống pháp luật về PCCC, CNCH và các văn bản quy phạm pháp luật, đảm bảo thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo đặc điểm, tình hình thực tế công tác PCCC và CNCH trên địa bản tỉnh và các yếu tố về lực lượng, phương tiện để đáp ứng yêu cầu công tác PCCC và CNCH.

Phát biểu tại Hội nghị, Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát các danh mục phân cấp quản lý để thực hiện kiểm tra giám sát, xử lý và thực hiện công tác PCCC & CNCH theo phân cấp./.

Đỗ Hùng

Bài viết khác