Đảng bộ Công an tỉnh làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Đăng tải:  24/07/2020 08:44

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Đảng bộ Công an tỉnh bám sát chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy Ninh Bình không ngừng cải tiến, đổi mới hình thức, biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ đảng viên, gắn với siết chặt kỉ luật, kỉ cương, điều lệnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những biểu hiện “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và những sai phạm xảy ra, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc và nhân dân, có đạo đức, lối sống văn hóa, tác phong chính trị kỉ luật, kỉ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

chi-doan-phong-canh-sat-pccc-va-cnch-cong-an-tinh-sinh-hoat-chinh-triChi đoàn Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh sinh hoạt chính trị

Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao, phòng Công tác Đảng và công tác chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy CAT ban hành các chương trình công tác về chính trị tư tưởng, công tác tuyên giáo, hướng dẫn công tác giáo dục lý luận chính trị và công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm. Qua đó nâng cao nhận thức cho CBCS.

cbcs-tham-gia-hien-mau-tinh-nguyenCBCS tham gia hiến máu tình nguyện

cbcs-van-phong-co-quan-csdt-trao-doi-cong-viec

CBCS Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra trao đổi công việc

Để nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tưởng, Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã tổ chức tốt việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho CBCS về chủ nghĩa Mác lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; triển khai nghiêm túc các đợt sinh hoạt chính trị; tổ chức cho đảng viên, CBCS học tập các chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; nghiên cứu, quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Ngành. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục lý tưởng cách mạng, các hoạt động giáo dục truyền thống, về nguồn, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động tình nguyện, thường xuyên tổ chức tọa đàm, cập nhập thông tin các vấn đề “nóng” của xã hội để định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ; gắn với quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các phong trào, cuộc vận động do Bộ Công an và tỉnh Ninh Bình phát động gắn với việc thực hiện công tác chuyên môn như: phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “ tự học, tự rèn, tự đào tạo”, cuộc vận động “ Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Qua đó tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần phát huy tính năng động, sáng tạo của mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tạo mối quan hệ gắn bó giữa công an với nhân dân. Bên cạnh đó, tập trung nắm tình hình tư tưởng CBCS chủ động giải quyết tốt những vấn đề, vướng mắc về tư tưởng, tăng cường tư tưởng, định hướng tư tưởng, động viên CBCS tập trung giải quyết các vụ việc xảy ra liên quan đến ANTT, cổ vũ động viên CBCS nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Công tác chính trị tư tưởng đã thể hiện rõ nhất bản lĩnh chính trị của lực lượng công an là sự phối hợp chặt chẽ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, ủng hộ giúp đỡ của nhân dân trong việc thực hiện nhiệm vụ. CBCS lực lượng công an luôn đoàn kết, thống nhất, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân tin tưởng. Bên cạnh quan tâm làm tốt công tác giao dục chính trị tư tưởng, Đảng ủy chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng tăng cường công tác quản lý cán bộ đảng viên, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, phòng ngừa sai phạm.

Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương, điển hình tiên tiến. Từ năm 2015 – 2020, đã có trên 4000 lượt tập thể, cá nhân lập công xuất sắc được các cấp khen thưởng. Bộ Công an có 2 thư khen, Chủ tịch UBND tỉnh có 20 thư khen và gần 200 thư cảm ơn của nhân dân và người nước ngoài đối với lực lượng Công an Ninh Bình. Công an tỉnh 2 lần được Chính Phủ, 3 lần được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc,…..

Có thể nói do làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyệt đại bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng công an Ninh Bình luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao, luôn thể hiện sự nỗ lực, quyết tâm, phấn đấu rèn luyện, công hiến trong công tác chiến đấu góp phần đảm bảo ANTT, giữ bình yên cuộc sống.

Tố Uyên – Đức Thắng

Bài viết khác