Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đăng tải:  28/07/2020 19:01

Trong hai ngày 27 và 28/7/2020, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự Đại hội, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, đại diện lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, 1 số Cục nghiệp vụ, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương. Đại biểu tỉnh có đồng chí Đinh Văn Điến, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, đại diện các cơ quan chuyên trách giúp việc của Tỉnh ủy; Đại diện Thường trực các huyện, thành phố và Đảng uỷ trực thuộc tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020, các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Giám đốc, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện Ban chủ nhiệm Công an hưu trí tỉnh; Bí thư Đảng uỷ Công an các huyện, thành phố và 150 đại biểu đại diện cho đảng bộ, chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ Công an tỉnh.

1-22-2

Quang cảnh Đại hội

Báo cáo chính trị trình Đại hội đã nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng bộ Công an tỉnh đã đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là trên lĩnh vực đảm bảo ANQG, quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, đã tham mưu và trực tiếp tham gia giải quyết kịp thời, có hiệu quả các tình huống phát sinh về ANTT, giữ vững ổn định chính trị, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ; an ninh chính trị nội bộ, an ninh trên các lĩnh vực tôn giáo, kinh tế, thông tin truyền thông, an ninh xã hội, an ninh mạng được đảm bảo. Công tác đảm bảo TTATXH, đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm TTATXH. Tỷ lệ điều tra khám phá đạt 89%, trọng án đạt 98%. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu đạt kết quả cao, không để xảy ra việc làm oan người không có tội, hạn chế thấp nhất các sai sót. Công tác quản lý Nhà nước về ANTT được đẩy mạnh với nhiều biện pháp, kế hoạch chuyên đề phù hợp với tình hình, phát huy hiệu quả tốt; kiềm chế sự gia tăng cả về số vụ và thiệt hại do cháy, nổ xảy ra; TTATGT được đảm bảo, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. Toàn tỉnh hiện có 35 mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó có 12 mô hình điển hình tiên tiến đang phát huy tác dụng, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia, tạo màng lưới an ninh nhân dân vững chắc.

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Công an tỉnh đã chỉ đạo các cấp ủy toàn lực lượng chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tuwe tưởng. Một trong những kết quả nổi bật đó là lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo vai trò lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy các cấp đối với công tác công an. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng được chú trọng. Công tác phát triển đảng viên tiếp tục được quan tâm cả về số lượng và chất lượng. 5 năm qua đã kết nạp 325 quần chúng ưu tú vào Đảng, công nhận đảng viên chính thức cho 278 đảng viên dự bị. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo công tác cán bộ trong CAND với 7 văn bản chỉ đạo thực hiện chủ trương “Xây dựng công an xã chính quy”. Đến tháng 1/2020, Công an Ninh Bình đã hoàn thành việc bố trí Công an chính quy đối với 120/120 xã, thị trấn, điều động 432 công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, là một trong 14 đơn vị đầu tiên trên toàn quốc hoàn thành chính quy hóa lực lượng công an xã. Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, xã bám cơ sở”.

Tại Đại hội, các đại biểu đã tham gia thảo luận và phát biểu tham luận trong đó đã khẳng định thêm nhiều thành tích, kết quả đạt được trong nhiệm kỳ, đồng thời đề xuất, góp ý những vấn đề mang tính giải pháp, sáng tạo, đổi mới góp phần thực hiện thắng lợi mọi mặt công tác của Đảng bộ Công an tỉnh, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể đóng góp nhiều ý kiến vào các văn kiện của Đại hội Đảng cấp trên.

4-2Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

 Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ công an chúc mừng và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới đồng chí đề nghị Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, chuyên sâu, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng Công an tỉnh theo hướng vững mạnh, xây dựng Công an các huyện, thành phố theo hướng toàn diện, xây dựng Công an các xã, phường, thị trấn theo hướng bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với nhân dân. Chú trọng và nâng cao chất lượng các mặt công tác quản lý nhà nước về ANTT, phòng, chống tội phạm, phòng, chống tai, tệ nạn xã hội. Duy trì và nhân rộng các mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trước mắt, Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh diễn ra từ nay đến cuối năm 2020.

3-2Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội

5-1Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 21 đồng chí đảm bảo tiêu chuẩn cơ cấu theo quy định thể hiện được tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Đồng chí Phạm Văn Sơn đã trúng cử Bí thư Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 với số phiếu bầu 100%. Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

6-2663

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã tiến hành thảo luận phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025 trong đó xác định rõ 6 mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 nhiệm vụ đột phá. Đại hội đã thông qua Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 14 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

7

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2020 – 2025

8

Đại tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy công an tỉnh phát biểu bế mạc Đại hội

9

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an và Đồng chí Đinh Văn Điến, Phó bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, Đại tá Phạm Văn Sơn, Bí thư Đảng ủy công an tỉnh đã nhấn mạnh, tập thể Ban chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ tăng cường đoàn kết, tuân thủ nguyên tắc của Đảng, phát huy truyền thống Anh hùng của CAND Việt Nam, truyền thống tốt đẹp của đơn vị, quyết tâm  đưa Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống; Đồng thời đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị; trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị. Với niềm phấn khởi và tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, sự phát triển không ngừng của lực lượng CAND, trong nhiệm kỳ mới, Đảng bộ Công an tỉnh sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Đăng Thủy – Hùng Thắng

Bài viết khác