Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn trọng điểm

Đăng tải:  28/03/2019 09:27

Thời gian qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến mạnh mẽ, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt, tại địa bàn các xã trọng điểm phức tạp về ANTT thì phong trào này càng được quan tâm, chú trọng, góp phần quan trọng xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

untitled4Lực lượng công an tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp đỡ nhân dân các xã đặc thù, trọng điểm phức tạp về ANTT.

Theo thông tin từ Công an tỉnh: Ninh Bình có 145 xã, phường, thị trấn, trong đó ban đầu có 27 xã được xếp vào diện trọng điểm phức tạp về ANTT. Xác định việc huy động sức mạnh của nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ngay tại địa bàn cơ sở là biện pháp hiệu quả nhất để phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và đấu tranh với các loại tội phạm nhằm bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giảm các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT. 

Do vậy thời gian qua, Công an tỉnh đã tập trung đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các địa bàn trọng điểm. Với vai trò là nòng cốt, từ năm 2015 – 2016, Công an tỉnh đã cùng với các sở, ngành, đơn vị đã tham mưu cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh ban hành các kế hoạch về giải quyết và chuyển hóa 27 xã trọng điểm phức tạp về ANTT phục vụ xây dựng nông thôn mới. 

Cùng với đó, trong 5 năm qua Công an tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành, đơn vị đẩy mạnh việc thực hiện 10 mô hình phong trào tiêu biểu của tỉnh tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT như mô hình “Tổ dân phố, thôn, xóm an toàn”, “Dòng họ tự quản về ANTT”, “Xứ, họ đạo bình yên, chùa tinh tiến về ANTT”, “Cụm giáp ranh về ANTT”… 

Trong đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn xây dựng ở mỗi xã trọng điểm ít nhất 1 mô hình phong trào trong 10 mô hình tiêu biểu của tỉnh để thực hiện, nhằm huy động hiệu quả sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Bên cạnh đó, phân công các phòng nghiệp vụ trực tiếp phụ trách từng xã trọng điểm, tiến hành khảo sát tình hình ANTT tại mỗi địa bàn và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nhanh chóng giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT từ các tổ dân phố, thôn, xóm, nhằm ổn định tình hình ngay từ cơ sở; đồng thời chú trọng phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, trưởng các thôn, xóm, người có uy tín trong việc thực hiện các chủ trương giải quyết và chuyển hóa địa bàn trọng điểm. T

ranh thủ vận động các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân ủng hộ kinh phí và trực tiếp bố trí lực lượng tham gia giúp đỡ nhân dân triển khai thực hiện xây dựng các công trình, dự án trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại nhiều xã trọng điểm phức tạp về ANTT. 

Đồng thời, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội các xã trọng điểm về ANTT thông qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề, tọa đàm, phương tiện thông tin truyền thông… 

Qua công tác phối hợp vận động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân dân tại các địa phương đã cung cấp cho lực lượng công an và các ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần ổn định tình hình ANTT tại địa phương. 

Ngoài ra, lực lượng công an phụ trách tại các xã trọng điểm còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận cảm hóa, giáo dục hàng chục đối tượng tại cộng đồng, vận động toàn dân tham gia giúp đỡ những người được đặc xá tha tù về để sớm hòa nhập cộng đồng dân cư.

Có thể nói, việc triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở các xã trọng điểm phức tạp đã góp phần đảm bảo ANTT nói chung và tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT nói riêng. 

Đến nay, Bộ Công an đã có Quyết định đưa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT đối với 16/27 xã trên địa bàn tỉnh; nhiều xã trọng điểm, phức tạp về ANTT đã ổn định tình hình và hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Bài, ảnh: Kiều Ân

(Theo baoninhbinh.org.vn)

Bài viết khác