Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giai đoạn 2015 – 2019

Đăng tải:  28/08/2019 18:06

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh vừa tổ chức Hội nghị đánh giá công tác phối hợp giai đoạn 2015 – 2019.

Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Xuân Đang, Phó trưởng ban dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Thị Tỉnh, chủ tịch Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh; đồng chí Đại tá Vũ Anh Thiều, Phó giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo các phòng, ban chức năng của hai đơn vị.

quang-canh-hoi-nghi-3

Quang cảnh buổi gặp mặt

Trong những năm qua, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh và Công an tỉnh đã triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là tập trung thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01 giữa Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam với Bộ Công an về “Quản lý, giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và tệ nạn xã hội”; Chỉ thị số 10 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, giáo dục thanh thiếu niên”. Lực lượng Công an và Hội phụ nữ các cấp đã phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến pháp luật dưới nhiều hình thức, biện pháp phong phú nhằm nâng cao nhận thức cho các tầng lớp nhân dân, nhất là hội viên Hội phụ nữ. Đồng thời tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ hội viên Phụ nữ các nội dung, chuyên đề về kiến thức kỹ năng phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống buôn bán phụ nữ, trẻ em, phòng chống bạo lực gia đình, công tác đảm bảo trật tự ATGT.

Các cấp Hội cũng đã xây dựng, duy trì các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tệ nạn, tệ nạn xã hội, “Phụ nữ với pháp luật”; “Bình đẳng giới”… Trong 5 năm qua, Hội phụ nữ các cấp đã gặp gỡ, tư vấn cho hàng ngàn lượt cha mẹ có con nghiện ma túy và bản thân người nghiện về chăm sóc, giúp đỡ người nghiện và các hình thức cai nghiện, phối hợp vận động trên 400 đối tượng cai nghiện tại cộng đồng. Lực lượng Công an, Hội phụ nữ đã phối hợp với Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể tham gia hòa giải thành công hơn 400  vụ mâu thuẫn tranh chấp ngay tại cơ sở. Đã có 51 cơ sở Hội đăng ký quản lý, giúp đỡ 51 thanh thiếu niên hư có biểu hiện vi phạm pháp luật. Có thể nói, thông qua các hoạt động phối hợp đã góp phần đảm bảo tốt ANTT thúc đẩy phụ nữ thực hiện các nhiệm vụ và phát triển phong trào của Hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tham gia nhiều ý kiến trong đó nhấn mạnh đến các biện pháp thực hiện công tác phối hợp trong thời gian tới, trong đó tập trung xác định rõ những mặt công tác trọng tâm để phối hợp chỉ đạo, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến phụ nữ tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; Tiếp tục bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền tập trung vào các đối tượng là phụ nữ, thanh thiếu niên, học sinh để nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tự giác, giữ gìn ANTT, xây dựng lối sống lành mạnh, đấu tranh bài trừ tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật./.

Đỗ Hùng

Bài viết khác