Khối thi đua An ninh Công an tỉnh tổ chức sơ kết phong trào thi đua vì ANTQ 6 tháng đầu năm 2020

Đăng tải:  24/06/2020 19:11

Khối thi đua An ninh Công an tỉnh vừa tổ chức sơ kết phong trào thi đua vì ANTQ 6 tháng đầu năm 2020.

quang-canh-hoi-nghiQuang cảnh Hội nghị

6 tháng đầu năm 2020, cấp uỷ, lãnh đạo các đơn vị trong khối đã bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào thi đua, nội dung thi đua bằng nhiều hình thức, biện pháp góp phần động viên, khích lệ CBCS thi đua phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo và phối hợp với các ban ngành đoàn thể, các huyện, thành phố huy toàn dân tham gia đảm bảo ANQG, TTATXH, tạo thế trận an ninh nhân dân rộng khắp, vững chắc, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm Khối thi đua An ninh đã có 70 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp khen thưởng.

Để thực hiện có hiệu quả chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020, các đơn vị trong khối đã thống nhất đề ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện.

Đỗ Hùng

Bài viết khác