Ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, góp phần xây dựng nông thôn mới tại xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan

Đăng tải:  29/05/2020 18:39

Với mục tiêu xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống tội phạm, đảm bảo ANT, góp phần xây dựng nông thôn mới tại địa bàn xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan. Ngày 28/5/2020, Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Nho Quan và xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo an ninh trật tự.

dai-dien-lanh-dao-3-don-vi-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-dam-bao-antt-tren-dia-ban-xa-thanh-lac-huyen-nho-quanĐại diện lãnh đạo 3 đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn xã Thanh Lạc, huyện Nho Quan

Căn cứ tình hình địa bàn và chức năng nhiệm vụ, các đơn vị đã thảo luận, thống nhất nội dung ký kết tập trung vào một số công tác trọng tâm đó là: Phối hợp trong công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền của xã, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội và các phong trào cách mạng ở địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là tuyên truyền phổ biến những phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ ở địa phương. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải ở cơ sở; phối hợp tổ chức các hoạt động cộng đồng chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm tập hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, xóm gắn với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã, thường xuyên trao đổi tình hình, kịp thời có biện pháp giải quyết, đồng thời tham mưu đề xuất để giải quyết các vấn đề liên quan đến ANTT cũng như khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình xây dựng nông thôn mới.

Tố Uyên

Bài viết khác