Ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT góp phần xây dựng nông thôn mới

Đăng tải:  22/05/2020 11:00

Phòng Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phối hợp với UBND xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn tổ chức ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT góp phần xây dụng nông thôn mới.

Dự Lễ ký kết có đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, lãnh đạo huyện Kim Sơn.

cac-dai-bieu-du-hoi-nghiCác đại biểu dự Hội nghị

dai-dien-lanh-dao-cac-don-vi-ky-ket-ke-hoach-phoi-hop-dam-bao-anttĐại diện lãnh đạo các đơn vị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT​

Tại Hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, Phòng Cảnh sát Thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh và UBND xã Cồn Thoi đã thống nhất, đề ra những biện pháp cụ thể, thực hiện có hiệu quả các nội dung trong kế hoạch phối hợp đảm bảo ANTT, góp phần về đích nông thôn mới, trong đó chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, chính quyền của xã Cồn Thoi, vững mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo an ninh trật tự, thực hiện tốt tiêu chí số 19 về an ninh; vận động nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, tai, tệ nạn xã hội. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ và tự hòa giải; Chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, thường xuyên trao đổi tình hình liên quan đến ANTT để kịp thời có biện pháp giải quyết không để phát sinh phức tạp./.

Quốc Huy

Bài viết khác