Ký kết, triển khai thực hiện mô hình “ Cộng đồng chung tay, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tại địa phương”

Đăng tải:  12/10/2020 16:25

Vừa qua Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh phối hợp với Hội Phụ nữ xã Trường Yên, Công an xã Trường Yên tổ chức Hội nghị ký kết, triển khai thực hiện mô hình “Cộng đồng chung tay, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tại địa phương” trên địa bàn xã Trường Yên, huyện Hoa Lư.

1-3 2-4 3-3

5

4-1

Một số hình ảnh Hội nghị ký kết, triển khai thực hiện mô hình “ Cộng đồng chung tay,
giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tại địa phương”

Nội dung và mục tiêu của mô hình là: Tiếp tục tạo chuyển biến về nhận thức và nâng cao trách nhiệm, hành động cụ thể của các cấp chính quyền; tạo hiệu ứng tích cực đối với các tầng lớp nhân dân trong giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù; xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử với người chấp hành xong hình phạt tù; tạo điều kiện để họ có cơ hội ổn định cuộc sống vươn lên trở thành người có ích cho gia đình, cộng đồng và xã hội.

Các đơn vị thống nhất tăng cường phối hợp trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù thông qua việc tiếp nhận, phân công trách nhiệm quản lý, giáo dục, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý khi có hành vi vi phạm pháp luật. Phát huy vai trò tự quản của cán bộ, hội viên phụ nữ, nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi và giảm các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn. Đẩy mạnh các hoạt động cộng đồng tại địa phương, khu dân cư giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật và công tác tái hòa nhập cộng đồng cho người dân./.

Đức Thắng

 

Bài viết khác