Kỷ niệm 16 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Đăng tải:  18/08/2021 08:31

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước, Đảng ta luôn khẳng định: “Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng” và đề ra nhiều chủ trương, biện pháp phát huy trí tuệ, sức mạnh, lòng yêu nước và tinh thần đoàn kết toàn dân, phát động nhiều phong trào thi đua, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trong đó có Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg ngày 13/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

dong-chi-dai-ta-pham-van-son-uy-vien-btv-tinh-uy-giam-doc-cong-an-tinh-tang-hoa-chuc-mung-hoi-nong-dan-tinh-nhan-ky-niem-15-nam-ngay-hoi-toan-dan-bao-ve-antqĐồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng
Hội Nông dân tỉnh nhân kỷ niệm 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

Trong 16 năm qua, dưới sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và của các cấp, các ngành, “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đi vào cuộc sống, để lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong nhiệm vụ bảo vệ ANQG, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Công an trong tỉnh luôn tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể, Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân nâng cao nhận thức, hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”; đồng thời tích cực, chủ động tham gia công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, chống lại âm mưu, hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch xây dựng thế trận “an ninh nhân dân” vững chắc ngay từ cơ sở; gắn việc tổ chức Ngày hội với các phong trào thi đua, cuộc vận động và các phong trào cách mạng khác như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Dân vận khéo”…

Các hoạt động tiến tới “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được tổ chức thường xuyên, liên tục, được thủ trưởng cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ trên các mặt, từ ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn đến đổi mới, đa dạng hóa nội dung, hình thức phù hợp với đặc điểm từng địa bàn, lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân. Mỗi năm, tỉnh Ninh Bình đã lựa chọn 10 đơn vị khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường tiêu biểu để tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham dự ngày hội có các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, Ban Giám đốc Công an tỉnh đến dự, tặng quà, tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; đặc biệt có sự tham gia đầy đủ, nhiệt tình, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Trong 5 năm qua (2015-2020), đã có 17 tập thể, 20 cá nhân được Bộ Công an, UBND, Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc, có cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; 657 cá nhân là lãnh đạo chính quyền, Công an xã bán chuyên trách, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”… Thông qua “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” cũng là diễn đàn để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới…

Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, việc tổ chức các hoạt động “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phải đảm bảo phù hợp theo quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tuy nhiên, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với tuyên truyền về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên các phương tiện truyền thông và truyền thanh các cấp nhằm tiếp tục tạo sự đồng thuận, sự ủng hộ, tham gia tích cực của nhân dân trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Đinh Thị Nguyệt – Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bài viết khác