Một số hình ảnh về Lễ An táng Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đăng tải:  28/09/2018 08:50

1-2 2-1 3-1 4-1 5-2 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18

Hình ảnh hoạt động khác