Một số hình ảnh về Lễ Truy điệu Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Đăng tải:  28/09/2018 08:32

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 0 1 2

Hình ảnh hoạt động khác