Sơ kết 6 năm thực hiện phong trào tự quản về sản xuất kinh doanh và ANTT giai đoạn 2013 – 2019

Đăng tải:  14/06/2019 10:56

Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao, Thành phố Tam Điệp vừa  tổ chức Hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện phong trào tự quản về sản xuất kinh doanh và ANTT giai đoạn 2013 – 2019.

Tới dự Hội nghị có các đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Trịnh Hữu Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Hà Ngọc Triệu, Phó Chủ tịch UBND thành phố Tam Điệp, lãnh đạo, cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao.

quang-canh-buoi-hoi-nghi-so-ketQuang cảnh buổi Hội nghị sơ kết

Qua 6 năm triển khai thực hiện phong trào tự quản về sản xuất kinh doanh và ANTT, Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty cổ phần xuất khẩu Đồng Giao luôn xác định rõ vai trò và tầm quan trọng của công tác tự quản, giữ gìn ANTT đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Đã tập trung lãnh đạo, xây dựng, phát huy hiêu quả của 20 tổ tự quản và đội sản xuất về ANTT; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm để nâng cao cảnh giác trong cán bộ, công nhân viên; Thường xuyên kiện toàn, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng bảo vệ, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo TTATGT, PCCC, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của công ty.

dong-chi-dai-ta-pham-van-son-giam-doc-cong-an-tinh-trao-giay-khen-cho-3-tap-the-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-trao-san-xuat-kinh-doanh-va-anttĐồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen cho 3 tập thể
có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh và ANTT

dong-chi-dai-ta-trinh-huu-son-pho-giam-doc-cong-an-tinh-trao-giay-khen-cho-5-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-trao-san-xuat-kinh-doanh-va-anttĐồng chí Đại tá Trịnh Hữu Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen
cho 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh và ANTT​

Tại Hội nghị, 3 tập thể, 5 cá nhân được Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào tự quản về sản xuất kinh doanh và ANTT./.

Quốc Huy

Bài viết khác