Tập huấn nghiệp vụ Công an xã bán chuyên trách huyện Yên Khánh năm 2020

Đăng tải:  10/11/2020 21:05

Nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách, đặc biệt là làm tốt công tác nắm bắt tình hình, tham gia giải quyết có hiệu quả các vụ việc về an ninh trật tự xảy ra ở cơ sở, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, sáng ngày 10/11/2020, Công an tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Khánh tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn huyện.

quang-canh-buoi-tap-huan-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-huyen-yen-khanh-nam-2020

Quang cảnh buổi tập huấn Công an xã bán chuyên trách huyện Yên Khánh năm 2020

Trong thời gian 3 ngày, hơn 250 học viên được lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phổ biến, quán triệt các chuyên đề về Công tác xây dựng phòng trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trách nhiệm của Công an xã với công tác đảm bảo ANTT; Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội ở cơ sở; Công tác PCCC và CNCH; Công tác phân loại giải quyết các vụ việc về ANTT thuộc thẩm quyền xã.   

Đến nay, 100% Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh đều đã được tham gia tập huấn nghiệp vụ.

Đỗ Hùng

Bài viết khác