Thị trấn Thiên Tôn thành lập cụm cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT

Đăng tải:  07/10/2019 09:38

Ngày 4/10/2019, UBND thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư tổ chức Hội nghị xây dựng cụm cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về ANTT nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

dai-dien-co-quan-doanh-nghiep-truong-hoc-ky-ket-dam-bao-antt

Đại diện cơ quan doanh nghiệp, trường học ký kết đảm bảo ANTT

Để thực hiện có hiệu quả hoạt động của cụm, Công an huyện Hoa Lư đã tham mưu thành lập Ban chỉ đạo cụm và đề ra Quy chế phối hợp hoạt động đảm bảo ANTT. Theo đó các đơn vị thành viên trong cụm thường xuyên trao đổi thông tin liên quan đến tình hình ANTT để có biện pháp chủ động trong phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Phối hợp trong công tác tuần tra canh gác, hỗ trợ công tác đảm bảo an toàn tài sản của các cơ quan, đơn vị và giải quyết ứng phó kịp thời với các tình huống, các vụ việc gây mất ANTT góp phần bảo đảm tốt ANTT trên địa bàn.

Trên cơ sở quy chế hoạt động của Cụm và căn cứ vào các quy định của pháp luật, Ban chỉ đạo cụm tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông báo âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng chống trong các tầng lớp nhân dân. Định kỳ tiến hành sơ, tổng kết để phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, những mô hình điển hình tiên tiến trong đảm bảo ANTT; làm tốt công tác thi đua khen thưởng để động viên, phát huy tốt hơn nữa những hoạt động có hiệu quả của các thành viên trong cụm.

Tại Hội nghị, đại diện các đơn vị tham gia đã ký kết các nội dung trong Quy chế hoạt động./.

Đỗ Hùng

Bài viết khác