Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Đơn vị bầu cử số 1 – Thành phố Ninh Bình)

Đăng tải:  19/05/2021 18:10

1. Họ và tên: Lê Văn Cao 

2. Họ và tên: Lê Thị Hiên

3. Họ và tên: Hoàng Văn Kiên

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Linh

5. Họ và tên: Phạm Văn Lương

6. Họ và tên: Phạm Quang Ngọc

7. Họ và tên: Lương Văn Tuấn

– Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 trong danh sách này là: 07 người.

– Số đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khoá XV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại đơn vị bầu cử số 1 là: 04 đại biểu.
 

Bài viết khác