Tiểu sử tóm tắt những người ứng cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Bình Khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng tải:  19/05/2021 22:05

I. Đơn vị bầu cử số 1 – Thành phố Ninh Bình

1. Họ và tên: Lê Văn Cao 

2. Họ và tên: Lê Thị Hiên

3. Họ và tên: Hoàng Văn Kiên

4. Họ và tên: Nguyễn Thị Tú Linh

5. Họ và tên: Phạm Văn Lương

6. Họ và tên: Phạm Quang Ngọc

7. Họ và tên: Lương Văn Tuấn

 

II. Đơn vị bầu cử số 2 – Thành phố Ninh Bình

1. Họ và tên: Nguyễn Thị Mai

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Nhung

3. Họ và tên: Lê Hữu Quý

4. Họ và tên: Nguyễn Hùng Tiến

5. Họ và tên: Đặng Văn Tiếp  

 

III. Đơn vị bầu cử số 3 – Thành phố Tam Điệp:

1. Họ và tên: Bùi Thành Đông

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Hiền

3. Họ và tên: Trần Song Tùng

4. Họ và tên: Vũ Thị Hải Vân

5. Họ và tên: Tạ Văn Vinh  

 

IV. Đơn vị bầu cử số 4 – Huyện Nho Quan

1. Họ và tên: Bùi Hoàng Hà

2. Họ và tên: Đào Thị Hòa

3. Họ và tên: Đinh Thị Hương

4. Họ và tên: Trần Thị Ngọc Linh

5. Họ và tên: Phạm Thị Mỹ Tho

6. Họ và tên: Đinh Văn Tiên

7. Họ và tên: Bùi Tuấn Vương 

 

V. Đơn vị bầu cử số 5 – Huyện Nho Quan

1. Họ và tên: Đinh Văn Dự

2. Họ và tên: Lê Phương Hà

3. Họ và tên: Lê Thu Hà

4. Họ và tên: Trịnh Như Lâm

5. Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

6. Họ và tên: Tống Quang Thìn

7. Họ và tên: Đinh Thị Tình 

 

VI. Đơn vị bầu cử số 6 – Huyện Gia Viễn

1. Họ và tên: Hoàng Mạnh Hùng

2. Họ và tên: Mai Thị Lan Hương

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Ngọc

4. Họ và tên: Đỗ Thắng

5. Họ và tên: Nguyễn Văn Việt 

 

VII. Đơn vị bầu cử số 7 – Huyện Gia Viễn

1. Họ và tên: Hoàng Văn Dân

2. Họ và tên: Đỗ Văn Hoan

3. Họ và tên: Trịnh Thị Lý

4. Họ và tên: Phạm Văn Sơn

5. Họ và tên: Nguyễn Anh Thắng 

 

VIII. Đơn vị bầu cử số 8 – Huyện Hoa Lư

1. Họ và tên: Nguyễn Văn Cường

2. Họ và tên: Bùi Mai Hoa

3. Họ và tên: Đinh Thị Thu Huyền

4. Họ và tên: Tạ Thị Thu Hương

5. Họ và tên: Đinh Hồng Thái

6. Họ và tên: Trương Thị Thu Thủy

7. Họ và tên: Đinh Công Toản 

 

IX.Đơn vị bầu cử số 9 – Huyện Yên Mô

1. Họ và tên: Lê Văn Kiên

2. Họ và tên: Đinh Công Lưu

3. Họ và tên: Nguyễn Cao Sơn

4. Họ và tên: Phạm Thế Vinh

5. Họ và tên: Đinh Thị Hoàng Yến 

 

X. Đơn vị bầu cử số 10 – Huyện Yên Mô

1. Họ và tên: Phạm Thị Huyền

2. Họ và tên: Nguyễn Xuân Sơn

3. Họ và tên: Đồng Minh Thành

4. Họ và tên: Mai Văn Tuất 

5. Họ và tên: Nguyễn Thị Hồng Tươi

 

XI. Đơn vị bầu cử số 11 – Huyện Yên Khánh

1. Họ và tên: Đỗ Việt Anh

2. Họ và tên: Nguyễn Văn Định

3. Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy Linh

4. Họ và tên: Trần Thị Phương

5. Họ và tên: Bùi Văn Thơ 

 

XII. Đơn vị bầu cử số 12 – Huyện Yên Khánh

1. Họ và tên: Nguyễn Minh Chiên

2. Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa Cúc

3. Họ và tên: Trần Thị Thùy Dương

4. Họ và tên: Hoàng Hoa Thắm

5. Họ và tên: Hoàng Văn Thắng

6. Họ và tên: Vũ Nam Tiến

7. Họ và tên: Đinh Xuân Trường 

 

XIII. Đơn vị bầu cử số 13 – Huyện Kim Sơn

1. Họ và tên: Phan Thành Công

2. Họ và tên: Lê Thị Lan

3. Họ và tên: Trần Hồng Quảng

4. Họ và tên: Trần Đăng Sơn

5. Họ và tên: Vũ Văn Tưởng

6. Họ và tên: Nguyễn Thị Uyên

7. Họ và tên: Ngô Thị Lê Vân 

 

XIV. Đơn vị bầu cử số 14 – Huyện Kim Sơn

1. Họ và tên: Bùi Xuân Diệu

2. Họ và tên: Nguyễn Hoàng Hà

3. Họ và tên: Đoàn Minh Hải

4. Họ và tên: Dương Đức Khanh

5. Họ và tên: Lê Thành Nhân

6. Họ và tên: Đỗ Thị Bích Phượng

7. Họ và tên: Phạm Hồng Thái

8. Họ và tên: Lê Thị Thanh Xuân

Bài viết khác