Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình phong trào “Xã không có tệ nạn ma túy”

Đăng tải:  18/06/2022 09:40

Ngày 17/6/2022, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị triển khai thực hiện mô hình phong trào “Xã không có tệ nạn ma túy”.

1-quang-canh-hoi-nghi-1Quang cảnh hội nghị

2-cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-1Các đại biểu dự hội nghị

Để triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình, với vai trò là lực lượng nòng cốt, Công an xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chủ động xây dựng Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị, xã hội, cơ quan đơn vị, trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, những nguy cơ, tác hại và con đường ma túy xâm nhập cộng đồng để nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa với tội phạm và tệ nạn ma túy trong các tầng lớp nhân dân. Đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các tổ chức quần chúng, gia đình với các cơ quan chức năng trong việc quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện cai nghiện và từ bỏ ma túy. Đấu tranh trấn áp quyết liệt với tội phạm ma túy, không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn với mục tiêu đến hết năm 2025, xã trở thành địa bàn không có người nghiện ma túy.

3-ky-cam-ket-thuc-hien-mo-hinh-phong-trao-xa-khong-co-te-nan-ma-tuyKý cam kết thực hiện mô hình phong trào xã không có tệ nạn ma túy

Tại hội nghị, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, trường học, các thôn của xã đã ký cam kết thực hiện mô hình "Xã không có tệ nạn ma túy".

Đỗ Hùng

Bài viết khác