Xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo

Đăng tải:  08/07/2022 16:31

Ngày 8/7/2022, xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh tổ chức Hội nghị xây dựng, nhân điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vùng đồng bào các tôn giáo.

quang-canh-hoi-nghi-4Quang cảnh Hội nghị

cac-dai-bieu-du-hoi-nghi-2Các đại biểu dự Hội nghị

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Khánh Vân thường xuyên quan tâm, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo với những nội dung thiết thực, hiệu quả, biện pháp sáng tạo, phù hợp với thực tiễn, tạo sức lan toả rộng rãi, lôi cuốn được đông đảo các chức sắc, chức việc, tín đồ, phật tử tích cực tham gia, đã góp phần giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nội quy, quy định của địa phương; nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng ngừa đấu tranh, tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có cách làm sáng tạo, đạt hiệu quả cao.

Thời gian tới, để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào, xã Khánh Vân đề ra 4 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện, trong đó Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, tín đồ các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giữ gìn mối đại đoàn kết dân tộc, chấp hành các quy định của địa phương về an ninh trật tự; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo theo quy định của pháp luật, góp phần giữ vững ổn định ANTT, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

chu-tich-ubnd-xa-khanh-van-tang-giay-khen-cho-cac-tap-the-ca-nhan-co-thanh-tich-xuat-sac-trong-phong-trao-toan-dan-bao-ve-antqChủ tịch UBND xã Khánh Vân tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc
trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Tại hội nghị, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong vùng đồng bào các tôn giáo thời gian qua đã được nhận Giấy khen của UBND xã Khánh Vân./.

Quốc Huy

Bài viết khác