Xã Thạch Bình, huyện Nho Quan tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo

Đăng tải:  05/08/2022 17:56

Được chọn là địa bàn làm điểm của huyện Nho Quan, ngày 05/8/2022, xã Thạch Bình, huyện Nho Quan tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022 và biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến trong  phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo. Dự Ngày hội có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan, đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan, đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ, Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo Công an huyện Nho Quan.

1-3Quang cảnh Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

2-3Các đại biểu dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ

3-3Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ngày hội

4-3Đồng chí Đặng Xuân Nguyên, Bí thư Huyện ủy Nho Quan tặng hoa chúc mừng Ngày hội

Tại Ngày hội, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống 77 năm lực lượng CAND và 17 năm “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”, đồng thời khẳng định: Đây là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn, là dịp để tôn vinh, biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

 Đối với địa bàn xã Thạch Bình, với đặc điểm địa bàn là xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào theo các tôn giáo. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự nỗ lực cố gắng của các tầng lớp nhân dân, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã đã có những bước phát triển mạnh mẽ, đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Lực lượng Công an xã đã phối hợp với Uỷ ban MTTQ xã, các tổ chức thành viên triển khai đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật về ANTT, xây dựng nhiều mô hình phong trào đang phát huy hiệu quả trên địa bàn, như: “Thôn xóm an toàn”, “Quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư có nguy cơ vi phạm pháp luật”, “Cụm giáp ranh an toàn về an ninh trật tự”, “An toàn trường học”, “Camera an ninh”, “Toàn dân tham gia đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch”. Cũng thông qua phong trào, nhân dân đã cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ở khu dân cư, không để xảy ra đột xuất bất ngờ trong mọi tình huống, từng bước kiềm chế làm giảm tội phạm, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật; xây dựng thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân gắn liền với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, rộng khắp, phục vụ đắc lực nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế – văn hóa – xã hội của địa phương.

5-3Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Ngày hội

Phát biểu tại Ngày hội, Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận những kết quả mà nhân dân và cán bộ xã Thạch Bình đạt được trong thời gian qua và đề nghị thời gian tới, xã Thạch Bình cần tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương, biện pháp công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với các phong trào cách mạng tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động mới của các loại tội phạm; đấu tranh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật; tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến và quan tâm làm tốt công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đi vào thực chất, hiệu quả, góp phần bảo đảm tốt ANTT, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

6-3Đồng chí Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 01 cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo của xã Thạch Bình

7-3Đồng chí Hoàng Khắc Tiệp, Chủ tịch UBND huyện Nho Quan tặng Giấy khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của xã Thạch Bình

8-2Đồng chí Vũ Dũng, Chủ tich UBND xã Thạch Bình tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn

Tại Ngày hội, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đã tặng Giấy khen cho 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào các tôn giáo; đồng chí Chủ tịch UBND huyện Nho Quan tặng Giấy khen cho 01 tập thể, 01 cá nhân và lãnh đạo UBND xã Thạch Bình tặng Giấy khen cho 03 tập thể, 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ.

9-2 10-2 11-2Các tiết mục văn nghệ tại Ngày hội

Quốc Huy

 

Bài viết khác