Chủ Nhật, 16/06/2024

Bộ Công an tổ chức báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt”

Thứ Hai, 23/04/2018

Sáng 20/4/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt”. Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự.

Hội nghị báo cáo chuyên đề “Kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt” nhằm giúp cán bộ, đảng viên, chiến sỹ Công an nhân dân nắm được vị trí, vai trò và giá trị lịch sử to lớn của Nhà nước Đại Cồ Việt – Nhà nước quân chủ Trung ương tập quyền đầu tiên của Việt Nam trong tiến trình lịch sử của dân tộc; qua đó khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc… Tuyên truyền “Kỷ niệm 1050 Nhà nước Đại Cồ Việt” còn thể hiện lòng thành kính và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân trong tiến trình lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc; đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí độc lập, tự chủ của nhân dân ta vào thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước.

image_gallery11

GS. TSKH Vũ Minh Giang báo cáo chuyên đề tại Hội nghị

Báo cáo chuyên đề tại Hội nghị, GS.TSKH Vũ Minh Giang, nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội nêu rõ tầm quan trọng cũng như vị trí, vai trò của Nhà nước Đại Cồ Việt trong lịch sử dân tộc; trong đó nhấn mạnh sự ra đời của Nhà nước Đại Cồ Việt thể hiện sức mạnh của ý chí độc lập, tự chủ và khát vọng hòa bình của nhân dân ta; khẳng định lịch sử Nhà nước Đại Cồ Việt là những trang sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam trong thời kỳ đầu xây dựng và bảo vệ đất nước, mở ra một kỷ nguyên độc lập lâu dài xuyên suốt các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần và Hậu Lê sau này…

image_gallery

Các đại biểu tham gia Hội nghị

Mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức Lễ kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt và Lễ hội Hoa Lư năm 2018 (diễn ra vào 20h ngày 24/4/2018) không chỉ là quảng bá tiềm năng thế mạnh kinh tế – xã hội, những nét văn hóa đặc sắc, những danh lam thắng cảnh nổi tiếng của Việt Nam nói chung, đất và người Cố đô Hoa Lư nói riêng, mà còn là ý nghĩa lịch sử của Nhà nước Đại Cồ Việt trong tiến trình lịch sử dân tộc…

Theo: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (bocongan.gov.vn)

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982501

Trực tuyến: 32

Hôm nay: 1420