Chủ Nhật, 16/06/2024

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong Công an nhân dân

Thứ Hai, 15/01/2024

Sáng 12/01/2024, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác giáo dục đào tạo, bồi dưỡng trong Công an nhân dân (CAND) năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024; sơ kết học kỳ I năm 2023 – 2024 và giao ban công tác Quý IV/2023 trong các học viện, trường CAND. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

 

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Cục Đào tạo, các đơn vị trực thuộc Bộ và các trường CAND. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến đến Công an các đơn vị, địa phương và trường CAND tại TP. Hồ Chí Minh. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương, các trường CAND đã tranh thủ những điều kiện thuận lợi, khắc phục khó khăn, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo (GDĐT), bồi dưỡng cán bộ trong CAND đạt nhiều kết quả quan trọng. Về cơ bản, các nhiệm vụ trọng tâm thuộc 09 nhóm nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 01/CTr-BCA ngày 11/01/2023 của Bộ Công an về nhiệm vụ công tác GDĐT, bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2023 đã hoàn thành. 

Nổi bật, Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện các đề án thành phần, thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, nhất là Đề án thành phần về “Nâng cao chất lượng GDĐT trong CAND đến năm 2030 đáp ứng mục tiêu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; chỉ đạo rà soát, đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật, các quy định, hướng dẫn về GDĐT, bồi dưỡng của lực lượng CAND đảm bảo tính đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023 và công tác tuyển sinh mới đào tạo trình độ đại học CAND đối với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngoài ngành CAND đảm bảo nghiêm túc quy định.

Các đại biểu phát biểu tham luận tại Hội nghị.

Các trường CAND phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương tổ chức tuyển sinh, chiêu sinh, nhập học các trình độ, loại hình đào tạo và tổ chức các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo chỉ tiêu được phân bổ. Xây dựng chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo các trình độ giáo dục đại học và khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp trong CAND; xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định, yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy, gắn lý luận với thực tiễn. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Đẩy mạnh phong trào thi đua – rèn luyện tốt và chú trọng công tác phát triển đảng trong khối học viên. Triển khai cải tiến chất lượng sau kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Chú trọng công tác bồi dưỡng cho lực lượng Công an cấp cơ sở và lực lượng trực tiếp chiến đấu. Tăng cường hợp tác đào tạo, bồi dưỡng với các cơ quan chức năng, cơ sở đào tạo nước ngoài…

Trong học kỳ I năm học 2023 – 2024 và Quý IV/2023, các trường CAND đã tập trung triển khai thực hiện chương trình nhiệm vụ công tác GDĐT, công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng và các mặt công tác khác của nhà trường đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, lịch trình giảng dạy của nhà trường nhìn chung đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Công tác dạy giỏi, duyệt giảng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tiếp tục được chú trọng thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động giảng dạy, học tập, thi tuyển sinh, tốt nghiệp, thi kết thúc học phần được duy trì thường xuyên. Công tác nghiên cứu khoa học tiêp tục được đẩy mạnh trong nhà trường.

Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.
Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến.

Tăng cường công tác quản lý giáo dục học viên; tổ chức các hoạt động đầu khoá cho học viên mới nhập học. Nhiều hoạt động hợp tác song phương, đa phương đã giúp các trường CAND nâng cao năng lực quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. Tập trung triển khai Đề án số 19 của Bộ Công an về kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh…

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ yêu cầu cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, nhất là các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch liên quan đến các lĩnh vực, đặc biệt trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của ngành Giáo dục; hoàn thiện các văn bản, nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo cho phù hợp; lưu ý đào tạo kỹ năng, ngoại ngữ, tiếng dân tộc; thực hiện đào tạo, bồi dưỡng theo nhu cầu, tránh trường hợp đào tạo theo chỉ tiêu, phong trào. Tập trung nâng cao năng lực, nguồn lực, nhất là đối với đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đồng thời luân chuyển cán bộ trẻ, cán bộ trong nguồn quy hoạch để đào tạo một cách bài bản, khoa học, có lộ trình. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.

Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ trong GDĐT. Kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Tham mưu rà soát các văn bản để hoàn thiện hệ thống văn bản quản lý về GDĐT. Thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Bộ thống nhất quản nhà nước về GDĐT và giáo dục quốc phòng, an ninh, đào tạo trình độ lý luận chính trị. Đảm bảo tiến độ thực hiện các Đề án, dự án về công tác GDĐT…

Đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực hiện các Đề án có liên quan đến Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, đặc biệt các đề án liên quan đến tổ chức, đào tạo. Làm tốt công tác xác định nhu cầu đào tạo. Bám sát các chủ trương của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Cục Đào tạo có liên quan đến GDĐT, bồi dưỡng và nhiệm vụ công tác năm 2024. Nâng cao chất lượng GDĐT và nghiên cứu khoa học; hoàn thiện hệ thống giáo trình, kỹ năng, tài liệu dạy học. Quan tâm, coi trọng xây dựng, phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục. Coi trọng công tác quản lý giáo viên, học viên…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu dự Hội nghị.
Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982873

Trực tuyến: 46

Hôm nay: 1792