Thứ Bảy, 30/09/2023

Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”

Thứ Năm, 24/11/2022

Chiều ngày 23/11/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2022; triển khai Kế hoạch thực hiện chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025 và xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị’ trên toàn quốc. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Lam, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo một số các bộ, ngành Trung ương.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình có đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh; đại diện lãnh đạo một số đơn vị Công an trong tỉnh.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Ninh Bình

Tại Hội nghị trực tuyến, các đại biểu đã nghe báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025 và triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, ý kiến tham luận của một số đơn vị, địa phương tại các điểm cầu.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: Qua theo dõi cho thấy, hầu hết các ý kiến tham luận đều thống nhất cao với Báo cáo trình bày tại Hội nghị; nhất trí với những nhận định, đánh giá tình hình, kết quả, những bài học kinh nghiệm trong công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022; đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết về phương hướng và các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” cũng như việc triển khai thực hiện Chương trình nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

 Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn, ghi nhận và đánh giá cao ý kiến phát biểu tham luận của các đại biểu.

Nhấn mạnh lại những kết quả đạt được của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022, Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ Trung ương báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và lãnh đạo các ban, ngành, tỉnh, huyện cử lãnh đạo về dự “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” tại thôn, xóm, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư.

Cụ thể, có 3 đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị, 3 Uỷ viên Ban Bí thư, 25 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng thuộc các ban, bộ, ngành Trung ương, 15 đồng chí Uỷ viên Trung ương Đảng là Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy, 313 đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành uỷ và 2.932 đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, thành phố, thị xã trực tiếp xuống dự Ngày hội tại cơ sở, qua đó tạo khí thế mới cho Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2022; các địa phương đều đã tổ chức số  Ngày hội “điểm” vượt yêu cầu đề ra, với tổng số điểm tổ chức Ngày hội trên toàn quốc là 5.813 điểm, diễn ra rộng khắp trên cả nước, từ nông thôn tới thành thị, từ đồng bằng tới miền núi. Nhiều đơn vị, địa phương đã có sáng tạo trong tổ chức Ngày hội với sự đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với tình hình, điều kiện, hoàn cảnh của địa phương, tạo sức lan tỏa, thu hút đông đảo nhân dân tham gia, tạo khí thế sôi nổi chưa từng có về Ngày hội, tạo không khí gần gũi, gắn bó, tăng cường sự gắn kết giữa lãnh đạo với người dân.

Đây cũng là năm công tác tuyên truyền về Ngày hội được đẩy mạnh với sự tham gia của nhiều cơ quan thông tấn, báo chí  trong và ngoài lực lượng CAND đã tạo sức lan toả, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”.

“Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 đã tạo nên một khí thế thi đua sôi nổi, thực sự là Ngày hội của nhân dân, góp phần đưa phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ phát triển lên tầm cao mới. Thành công của “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2022 được các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư đánh giá cao, là tiền đề quan trọng để tiếp tục tham mưu tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2023 và những năm tiếp theo đạt hiệu quả cao, mang ý nghĩa thiết thực.

Cùng với việc chỉ đạo tổ chức Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ hằng năm, trong hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, lực lượng CAND đã chủ động, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước ban hành nhiều văn bản về công tác bảo đảm ANTT ở địa bàn nông thôn và thực hiện có hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới.

Lực lượng Công an đã nỗ lực cùng cả hệ thống chính trị tại địa bàn cơ sở thực hiện đồng bộ các giải pháp, kế hoạch công tác bảo đảm ANTT; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý hàng nghìn vụ việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn nông thôn có bước phát triển mới với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, đã có tác dụng nâng cao ý thức chấp hành pháp luật quần chúng Nhân dân, tích cực phòng ngừa, phát hiện tố giác tội phạm, tham gia đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tại địa bàn nông thôn đã xuất hiện nhiều mô hình, tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở theo hướng “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” góp phần kiềm chế và làm giảm tội phạm và tệ nạn xã hội. Tình hình ANTT tại địa bàn nông thôn cơ bản được đảm bảo, các tệ nạn xã hội được kiềm chế, kéo giảm.. Qua đó, kết quả thực hiện tiêu chí ANTT, đã góp phần thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các tiêu chí khác trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Về việc triển khai thực hiện xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”, qua việc tổ chức thí điểm tại 5 Công an phường tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương vừa qua, Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện cho thấy, đây là chủ trương “Lớn, rất đúng và rất trúng” của Đảng ủy Công an Trung ương, phù hợp với thực tiễn, nhất là chủ trương tăng cường cho lực lượng chiến đấu, hướng về cơ sở, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, lành mạnh được xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Kết quả bước đầu đã phản ánh rõ nét, cụ thể tình hình ANTT tại địa bàn 5 phường có nhiều chuyển biến rõ nét, không để xảy ra các loại tội phạm từ nghiêm trọng; không có tội phạm hoạt động manh động, hoạt động theo dạng xã hội đen; các loại tội phạm và tệ nạn xã hội được kiểm chế, kéo giảm rõ rệt. Công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn 5 phường đi vào nề nếp; tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè có sự chuyển biến tích cực; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ngày càng phát huy được vai trò của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và Nhân dân tích cực tham gia. Nhiều mô hình, phong trào, cuộc thi có tính sáng tạo, góp phần khẳng định sự đúng đắn và hiệu quả của việc xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị.

Bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được của các nội dung trên, đồng chí Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng chỉ rõ một số những tồn tại, hạn chế, đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần rút kinh nghiệm và chủ động đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục, để thời gian tới việc tổ chức triển khai thực hiện ngày càng đi vào nền nếp và hiệu quả hơn.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ, quan tâm giúp đỡ có hiệu quả của các Bộ, ngành, địa phương đối với lực lượng CAND trong việc tổ chức “Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ”; thực hiện tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, cũng như triển khai xây dựng thí điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị” thời gian qua cũng như thời gian tiếp theo./.

Đức Thắng

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1672241

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 140