Thứ Sáu, 21/06/2024

Bộ trưởng Tô Lâm báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023

Thứ Năm, 23/11/2023

Sáng 21/11/2023, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã trình bày báo cáo tóm tắt công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023.

 

Năm 2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; trong đó, chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình thế giới và khu vực, nhất là sự điều chỉnh chính sách của các nước lớn; kịp thời tham mưu, ban hành và thực hiện các chủ trương, đối sách phù hợp nhằm giữ vững chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Tiếp tục thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động, nâng cao thu nhập của người dân. Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; triển khai nhiều kế hoạch, biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, tập trung làm tốt công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở để phòng ngừa tội phạm, nhất là nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, qua đó giải quyết các vụ việc và phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

Tăng cường nắm sát tình hình, chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp, ứng xử phù hợp, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ vững chắc Tổ quốc từ sớm, từ xa; tích cực giải quyết các vụ khiếu kiện phức tạp. Tuy nhiên, tình hình an ninh tại các địa bàn chiến lược còn tiềm ẩn các yếu tố gây bất ổn; vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh trái phép, bảo vệ bí mật Nhà nước còn diễn ra phức tạp.

Triển khai nhiều kế hoạch, giải pháp nhằm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm về trật tự xã hội; tổ chức tấn công, trấn áp quyết liệt các loại tội phạm; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt 81,61%; trong đó án rất nghiêm trọng đạt 93,2%, án đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,62%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Phát hiện, điều tra xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, tiêu cực, thu hồi tối đa tài sản bị chiếm đoạt. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, hoàn thiện thể chế trong công tác trong công tác quản lý môi trường, tài nguyên, vệ sinh, an toàn thực phẩm. Tiếp tục tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động phạm tội trên mạng để Nhân dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa. Tăng cường kiểm tra, rà soát, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, các nguy cơ gây mất an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu...

Triển khai các phương án, kế hoạch đấu tranh, trấn áp tội phạm về ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; đẩy mạnh các biện pháp đấu tranh ngăn chặn ma túy từ xa. Tuy nhiên, tình hình tội phạm ma túy tiếp tục diễn biến phức tạp; số vụ được phát hiện nhiều hơn 17,68%; trong đó có một số đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng lớn. Tình trạng sử dụng trái phép ma túy còn diễn ra ở nhiều địa phương.

Tham mưu Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành và triển khai thực hiện Chỉ thị về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới. Chủ động rà soát, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phòng, cháy, chữa cháy tạo điều kiện cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án 06/CP về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”. Tăng cường chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công sang ứng dụng khoa học công nghệ, phát huy, khai thác hiệu quả dữ liệu dân cư, dữ liệu căn cước công dân và các dữ liệu nghiệp vụ phục vụ hiệu quả các mặt công tác quản trị xã hội. Đến nay, toàn quốc đã cấp trên 83,76 triệu thẻ Căn cước công dân gắn chip điện tử cho công dân đủ điều kiện, thu nhận và phê duyệt 64,3 triệu hồ sơ định danh điện tử...

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tiếp tục quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự.

 

Bộ trưởng Tô Lâm

 

Theo Bộ trưởng, về cơ bản, tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội tiếp tục có chuyển biến tích cực; nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu Quốc hội được thực hiện tốt, một số nội dung vượt chỉ tiêu qua đó góp phần giữ vững an ninh, trật tự phục vụ thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Tuy nhiên, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu là do những khó khăn về kinh tế - xã hội làm gia tăng các nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật còn hạn chế; năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

 

Về giải pháp trong năm 2024, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, thời gian tới Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương: (1) Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng Nhân dân tham gia công tác bảo vệ an ninh trật tự. (2) Xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. (3) Kịp thời tham mưu với Đảng, Quốc hội các chủ trương, giải pháp bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. (4) Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ. (5) Tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; công tác bắt, giam, giữ và điều tra, xử lý tội phạm. (6) Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. (7) Tăng cường nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu tiên tiến của khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái các mặt công tác phòng, chống tội phạm. (8) Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao năng lực, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm cho lực lượng thực thi pháp luật và hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm...

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3010458

Trực tuyến: 82

Hôm nay: 3758