Thứ Tư, 17/04/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2024)

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 14 – 20/8/2022

Chủ Nhật, 21/08/2022

Thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia; thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh kinh tế; đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện Đề án 06; tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiêm vắc xin phòng Covid-19… là những chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 14/8 đến 20/8/2022.

Thực hiện tốt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII. Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng để các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên Công an nhân dân nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi trong các nghị quyết trên, tạo sự thống nhất về tư tưởng và trong tổ chức thực hiện. Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện các nghị quyết phù hợp với đặc điểm đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, theo tinh thần đổi mới, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII nhanh chóng đi vào cuộc sống, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra. Tích cực tuyên truyền, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước trong quá trình triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời, lan tỏa kết quả phong trào thi đua, cuộc vận động trong Công an nhân dân, kịp thời biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an nhân dân. (xem thêm)

Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong bảo vệ an ninh quốc gia

Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới” do Bộ Công an chủ trì và phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức nhằm làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và khẳng định vị trí, tầm quan trọng phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia. Trên cơ sở đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới; tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước có chủ trương, giải pháp phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần chủ động bảo vệ Tổ quốc “từ sớm, từ xa”, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của đất nước. 
 

Toàn cảnh Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy sức mạnh toàn dân tộc bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”.


Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu mỗi cán bộ, chiến sĩ cần phát huy truyền thống tốt đẹp của Công an nhân dân, nêu cao tinh thần trách nhiệm, giữ vai trò nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân”. Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy, thực hiện “gần dân, trọng dân, hiểu dân, có trách nhiệm với dân”, nêu cao tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, “khi dân cần, khi dân khó, có Công an”. Quán triệt nghiêm túc lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất” để lực lượng Công an nhân dân là “thanh bảo kiếm” sắc bén bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ Nhân dân; sẵn sàng chấp nhận hy sinh, gian khổ, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân. (xem thêm)

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Đó là chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh khi đến thăm, làm việc tại Cục An ninh kinh tế Bộ Công an.

Chủ tịch nước yêu cầu lực lượng An ninh kinh tế tiếp tục chủ động công tác, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững an ninh quốc gia nói chung và an ninh kinh tế nói riêng. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ VII của Đảng bộ Công an Trung ương, Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; cụ thể hóa và triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 12 ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Cục An ninh kinh tế.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và toàn thể lực lượng An ninh kinh tế, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm đặc biệt và sự ghi nhận, đánh giá cao của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh kinh tế thời gian qua và nghiêm túc tiếp thu, quán triệt thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch nước…(xem thêm)

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bộ trưởng Tô Lâm tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Quán Thánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội.


Xác định phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là sự nghiệp của quần chúng, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, sự tích cực tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là nhân dân địa phương, trong đó lực lượng Công an cơ sở là nòng cốt, là điểm tựa để thúc đẩy phong trào. Thông qua Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, lãnh đạo Bộ đề nghị cần chú trọng lồng ghép các hoạt động thiết thực trong ngày hội như: giải quyết các thủ tục hành chính; cấp căn cước công dân; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy; khám, tư vấn bệnh, phát thuốc miễn phí cho nhân dân; quan tâm thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, học sinh nghèo hiếu học; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao, văn hóa, văn nghệ, tuyên truyền pháp luật… tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự…

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc-xin phòng Covid-19

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân.


Tại Hội nghị nhiệm vụ, giải pháp công tác phòng, chống dịch bệnh và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trong Công an nhân dân, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Cục Y tế, Bộ Công an chủ động nắm tình hình về các biến chủng mới của virus SARS-CoV-2; các loại dịch bệnh mới được Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo và đề xuất phương án ứng phó khi bùng phát các dịch bệnh mới này tại Việt Nam; không để xảy ra tình trạng “dịch chồng dịch”. Công an các đơn vị, địa phương cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết không để dịch bệnh bùng phát trở lại. Chủ động rà soát, lập danh sách, đăng ký nhu cầu vắc-xin và tổ chức tiêm phòng vắc-xin phòng Covid-19 mũi 4 cho cán bộ, chiến sĩ, thân nhân, can phạm nhân đủ điều kiện tiêm chủng…động nắm tình hình, diễn biến dịch bệnh từ sớm, từ xa, từ cơ sở, không để bị động, bất ngờ, bảo đảm an ninh, trật tự, an dân, an sinh xã hội tạo điều kiện phục hồi kinh tế, xã hội. Đặc biệt, tăng cường đấu tranh với các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội lợi dụng tình hình dịch bệnh để hoạt động chống phá và vi phạm pháp luật… (xem thêm)

Đảm bảo các điều kiện triển khai thực hiện tốt Đề án 06 của Chính phủ.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) theo chức năng của lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc quyết tâm thực hiện Đề án không những là nhiệm vụ chính trị mà còn là danh dự của lực lượng Công an nhân dân trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 6 tháng triển khai Đề án 06.


Bộ trưởng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương tập trung làm tốt công tác tham mưu với Chính phủ, cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06. Đẩy nhanh tiến độ các công việc để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ việc bỏ sổ hộ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy…, Đồng thời, duy trì thực hiện nghiêm nguyên tắc bảo đảm dữ liệu dân cư luôn “đúng, đủ, sạch, sống”; cấp Căn cước công dân cho 100% công dân đủ điều kiện trước ngày 30/9/2022. Đảm bảo vấn đề pháp lý; an ninh, an toàn đường truyền và bảo mật nghiêm ngặt từ Trung ương tới cơ sở; bảo đảm các điều kiện thực hiện Đề án.. (xem thêm)

Chuẩn bị thật tốt cho công tác xét, tổ chức đặc xá năm 2022

Ban Chỉ đạo đặc xá Bộ Công an đã tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả bước đầu triển khai thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2022, lãnh đạo Bộ yêu cầu đảm bảo việc xét, tổ chức đặc xá phải chặt chẽ, khách quan, công bằng, đúng với các quy định của pháp luật, chỉ đặc xá những người thật sự xứng đáng; tuyệt đối không để sót những người đủ điều kiện; không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá… (xem thêm)

*Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thiết thực, hiệu quả các hoạt động ý nghĩa chào mừng 77 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2022); tổ chức thăm hỏi  gia đình thân nhân các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an; các gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng trong lực lượng Công an nhân dân. Qua đó giáo dục lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm và lòng biết ơn sâu sắc của mỗi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân đối với những thế hệ cha anh đi trước, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (mps.gov.vn)

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2604845

Trực tuyến: 212

Hôm nay: 10832