Thứ Hai, 24/06/2024

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 25/6 - 01/7/2023

Thứ Bảy, 01/07/2023

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm bền vững; Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an nhân dân; Quyết tâm tạo chuyển biến căn bản “tội phạm đường phố”; Đẩy nhanh tiến độ các chuyên án, vụ án đang điều tra, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo... là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 25/6 – 01/7/2023.

 

Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm bền vững

Đó là chỉ đạo của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023.


Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, kiên trì, xuyên suốt từ Bộ đến cơ sở các giải pháp phòng, chống tội phạm, kéo giảm tội phạm bền vững; phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu Quốc hội đề ra, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên, hạnh phúc của Nhân dân. Tiếp tục thể hiện rõ vai trò gương mẫu, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia, cải cách hành chính phục vụ nhân dân, tạo bước “đột phá”, chuyển trạng thái hoạt động trong công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ, thống nhất các giải pháp có tính đột phá, đồng bộ, xuyên suốt trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy… (xem thêm)

Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, công tác quần chúng trong Công an nhân dân

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Cục Công tác đảng và công tác chính trị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng. Chủ động nắm chắc, dự báo đúng, định hướng chính xác, xử lý kịp thời các vấn đề có tác động ảnh hưởng đến tư tưởng cán bộ, chiến sĩ; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc triển khai chủ trương, mệnh lệnh, quy chế, quy trình công tác; kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân. (xem thêm)

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Công tác đảng và công tác chính trị.


Quyết tâm tạo chuyển biến căn bản “tội phạm đường phố”

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 của Công an TP Hồ Chí Minh, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an TP Hồ Chí Minh phải tiếp tục chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp các giải pháp cụ thể để phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự... Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn. Làm tốt công tác phòng ngừa tội phạm kết hợp với tăng cường đấu tranh trấn áp, đẩy lùi tội phạm. Triển khai đồng bộ các giải pháp quyết tâm tạo chuyển biến căn bản “tội phạm đường phố”… (xem thêm)
 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cùng các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

 

Đẩy nhanh tiến độ các chuyên án, vụ án đang điều tra, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 của lực lượng Cảnh sát kinh tế và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02/CT-BCA ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác nghiệp vụ cơ bản, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị lực lượng Cảnh sát kinh tế các cấp cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, sắp xếp đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ hợp lý; thường xuyên quan tâm đào tạo đội ngũ cán bộ tiếp tục nâng cao năng lực nghiệp vụ, kiến thức pháp luật và bản lĩnh chính trị vững vàng. Tiếp tục bám sát tình hình kinh tế - xã hội để triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; đồng thời, phát huy hơn nữa việc chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ kiến nghị đề xuất với Chính phủ và các ngành khắc phục những sơ hở, thiếu sót… (xem thêm)

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Cục Cảnh sát kinh tế.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.


*Cũng trong tuần qua, lãnh đạo Bộ Công an đã đến dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2023 của Công an các đơn vị. Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị tiếp tục bám sát Chỉ thị về nhiệm vụ công tác năm 2023, đặc biệt là kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2023; rà soát lại chương trình, kế hoạch công tác để tập trung chỉ đạo quyết liệt, phân công nhiệm vụ cụ thể để đảm bảo tiến độ được giao trong 6 tháng cuối năm 2023. 

Cổng TTĐT Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3030647

Trực tuyến: 27

Hôm nay: 283