Thứ Năm, 25/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 8/5 – 13/5/2023

Thứ Bảy, 13/05/2023

Tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an; tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân; tiếp tục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trong CAND; xây dựng hình ảnh lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thật đẹp trong lòng nhân dân và du khách, bạn bè quốc tế; chú trọng công tác phòng, chống ma túy trên tuyến trọng điểm; quán triệt sâu rộng đến cán bộ thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư liên tịch số 05 ngày 25/6/2018… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ 8/5 – 13/5/2023.

Tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh kinh tế 
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị lực lượng An ninh kinh tế toàn quốc chủ động nắm chắc tình hình, nghiên cứu, đánh giá, dự báo kịp thời từ sớm, từ xa nguy cơ xâm hại an ninh, lợi ích quốc gia, các dấu hiệu bất ổn của tình hình kinh tế thế giới, khu vực có tác động, ảnh hưởng tiêu cực trực tiếp đến nền kinh tế của nước ta để kịp thời tham mưu, đề xuất chiến lược với Đảng, Nhà nước trong hoạch định đường lối, chính sách và tổ chức thực hiện. Tiếp tục làm tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý về an ninh, trật tự trên lĩnh vực kinh tế. Luôn đề cao cảnh giác, chủ động tấn công, tích cực phòng ngừa; nhạy bén, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phát hiện, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại kinh tế, thông qua kinh tế để chuyển hóa chính trị của các thế lực thù địch; các tổ chức phản động, các loại tội phạm trên lĩnh vực kinh tế và các vi phạm pháp luật. Bảo đảm xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; đồng thời tôn trọng, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; không hình sự hoá các quan hệ kinh tế. 
Bên cạnh đó, phối hợp với các ngành làm tốt hơn nữa công tác bảo vệ an ninh nội bộ, hạn chế tình trạng lộ, lọt bí mật nhà nước, nhất là về kinh tế, bảo vệ trên môi trường số. Chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; tiếp tục nghiên cứu đổi mới nghiệp vụ, phương pháp công tác; chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ tinh thông về nghiệp vụ, nắm chắc pháp luật, có tính nhân văn cao cả; danh dự là điều thiêng liêng nhất, đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc lên trên hết, gắn bó máu thịt với nhân dân, vì nhân dân phục vụ… xem thêm
 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục An ninh kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Cục An ninh kinh tế.


Bảo vệ vững chắc an ninh chính trị nội bộ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu lực lượng An ninh chính trị nội bộ (ANCTNB) tập trung, nỗ lực hơn nữa để triển khai đồng bộ các mặt công tác, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng lực lượng ANCTNB đến năm 2025 trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị. Đồng thời đề nghị lực lượng ANCTNB cả nước tiếp tục làm tốt công tác tham mưu; tập trung các giải pháp bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá, các quan điểm sai trái, thù địch; bảo vệ vững chắc ANCTNB, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ sự trong sạch, vững mạnh của cả hệ thống chính trị, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước... xem thêm

Bộ trưởng Tô Lâm đến dự và chúc mừng kỷ niệm 65 Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB.
Bộ trưởng Tô Lâm đến dự và chúc mừng kỷ niệm 65 Ngày truyền thống lực lượng ANCTNB.


Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an

Lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, thời gian tới, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, các kế hoạch, định hướng chiến lược về nghiên cứu khoa học công nghệ trong lực lượng Công an nhân dân (CAND); căn cứ vào chức năng nhiệm vụ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, khoa học, dự báo chiến lược; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào các mặt công tác công an. Đồng thời, đẩy mạnh phối hợp với các ban, bộ, ngành, địa phương và phát huy hiệu quả của hợp tác quốc tế trong nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước; đáp ứng sự phát triển của khoa học công nghệ trong thời kỳ cách mạng 4.0 chuyển đổi số... xem thêm 

​Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Trần Quốc Hoàn
​Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam và trao Giải thưởng Trần Quốc Hoàn

Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa lực lượng Công an nhân dân 

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại phải luôn chú trọng và làm tốt công tác nghiên cứu tổng hợp, phân tích, dự báo làm cơ sở xây dựng chiến lược, quy hoạch, đề ra các giải pháp hiệu quả công tác quản lý xây dựng, nhà và đất an ninh phục vụ tốt yêu cầu công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND. Tăng cường xây dựng cơ sở vật chất đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa lực lượng CAND theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới...; quản lý chất lượng công trình xây dựng trong CAND đảm bảo chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, tập trung tham mưu, đề xuất hoàn thiện, ban hành hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực quản lý xây dựng, nhà và đất trong CAND... xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân (13/5/1953 – 13/5/2023).
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Chương trình gặp mặt kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xây dựng và doanh trại Công an nhân dân (13/5/1953 – 13/5/2023).

Xây dựng lực lượng Cảnh sát cơ động thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại
Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, Đảng bộ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cần tiếp tục tăng cường nâng cao nhận thức về công tác xây dựng Đảng gắn liền với công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hoá; chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tổ chức bộ máy, biên chế, cơ chế chính sách, chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ... xem thêm
 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động.


Tiếp tục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới trong CAND

Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức về giới, bình đẳng giới, trong đó xác định rõ hơn về công tác phụ nữ trong tình hình mới và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng công tác hội và phong trào của hội phụ nữ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế, chính sách, chế độ đãi ngộ theo quy định và trong điều kiện có thể, để giúp tổ chức hội và cán bộ nữ có nhiều cơ hội hơn nữa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao… xem thêm 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị, Chương trình hành động số 12 của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Xây dựng hình ảnh lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh thật đẹp trong lòng nhân dân và du khách, bạn bè quốc tế
Chỉ đạo về các mặt công tác trọng tâm thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Cục Quản lý xuất nhập cảnh (QLXNC) tập trung xây dựng lực lượng QLXNC thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ QLXNC có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, pháp luật, ngoại ngữ; thường xuyên rèn luyện, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân. Đổi mới mạnh mẽ tư duy, biện pháp công tác QLXNC, tạo thuận lợi tối đa cho công dân và người nước ngoài xuất cảnh, cư trú, phục vụ đắc lực phát triển kinh tế - xã hội đi đôi với kiểm soát chặt chẽ, phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật. Tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách về QLXNC đi đầu ứng dụng công nghệ, cải cách thủ tục hành chính, có những bước đột phá, xây dựng xã hội số, Chính phủ điện tử... xem thêm
 

Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023).
Thứ trưởng Lương Tam Quang phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cục Quản lý xuất nhập cảnh (13/5/1953 - 13/5/2023).


Chú trọng công tác phòng, chống ma túy trên tuyến trọng điểm

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh, tội phạm ma túy không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để hoạt động, do đó đề nghị Công an các địa phương phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, nắm tuyến, nắm địa bàn, chú trọng công tác phòng, chống ma túy theo hướng chuyên sâu, đồng bộ, quán xuyến được tình hình địa bàn, đối tượng, chủ động phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên tuyến. Tập trung triệt xóa các điểm, tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên tuyến, các tụ điểm tập kết ma túy ở khu vực biên giới giáp Việt Nam – Campuchia. Làm tốt công tác lập hồ sơ đưa người nghiện vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và khuyến khích cai nghiện tự nguyện. Tăng cường phối hợp kiểm soát chặt chẽ việc kinh doanh xuất, nhập khẩu và phân phối sử dụng các loại tiền chất. Thường xuyên phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa các lực lượng trong phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn ma túy tại khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển... xem thêm xem thêm 
 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu về công tác phòng, chống ma túy.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu về công tác phòng, chống ma túy.


Quán triệt sâu rộng đến cán bộ thống nhất thực hiện Thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư liên tịch số 05 ngày 25/6/2018

Để triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư liên tịch mới thay thế Thông tư liên tịch số 05 ngày 25/6/2018 về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội giữa các cơ quan Tư pháp, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, Cục Hồ sơ nghiệp vụ và các đơn vị chức năng của Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao tham mưu tổ chức quán triệt sâu rộng đến cán bộ 03 ngành từ Trung ương đến cơ sở thống nhất về nhận thức, xác định việc phối hợp thực hiện Thông tư liên tịch có ý nghĩa quan trọng, phục vụ trực tiếp công tác khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật dựa trên chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng ngành, đơn vị, đảm bảo đoàn kết thống nhất, gắn bó, hỗ trợ tích cực lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai đồng bộ việc số hóa hồ sơ tài liệu, kết nối chia sẻ thông tin trên môi trường mạng, chuyển trạng thái trao đổi, chia sẻ thông tin, tài liệu từ “thủ công” sang “điện tử”, đảm bảo thông tin được trao đổi thường xuyên, chính xác, kịp thời, bảo mật theo quy định, phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội... xem thêm

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Lễ ký Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Lễ ký Thông tư liên tịch quy định về phối hợp thông báo hoặc gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

Triển khai mô hình “Nhà trường thông minh” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học

Dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I (15/5/1968 – 15/5/2023), lãnh đạo Bộ Công an đề nghị, tập thể cán bộ, giảng viên Nhà trường cần tập trung xây dựng Đề án “Phát triển Trường Cao đẳng An ninh nhân dân I đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp đào tạo theo hướng phát huy tính tự giác, tích cực của người học, “lấy người học làm trung tâm”, “học đi đôi với hành”, “lý luận gắn liền với thực tiễn”. Triển khai mô hình “Nhà trường thông minh” nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học; xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, tài liệu dạy học bảo đảm khoa học, chất lượng... xem thêm 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kỷ niệm.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi kỷ niệm.

"Cổng TTĐT Bộ Công an"

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3194707

Trực tuyến: 28

Hôm nay: 630