Chủ Nhật, 16/06/2024

Chỉ đạo điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 02/3 - 09/3/2024

Thứ Bảy, 09/03/2024

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh trong Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; Tạo điều kiện tốt nhất trong huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024; Thực hiện nghiêm phương châm “rèn cán, luyện quân”, lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sỹ mới… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật trong tuần từ ngày 02/3 - 09/3/2024.

 

 

Khởi công xây dựng công trình Trụ sở 1- Công an tỉnh Quảng Ninh

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khởi công xây dựng công trình Trụ sở 1- Công an tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công phải bám sát các mục tiêu, yêu cầu, chấp hành đúng quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các cam kết về quyền và nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng. Các đơn vị chức năng liên quan của Bộ cần phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong quá trình thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục, kỹ thuật; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường công cộng tại địa điểm đầu tư xây dựng, nâng cấp... (xem thêm)

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi Lễ.

 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển sinh trong CAND đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh năm 2023 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2024 trong Công an nhân dân (CAND) thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả, thành tích trong công tác tuyển sinh CAND năm 2023.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại Hội nghị.


Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo, công tác tuyển sinh CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương, các học viện, trường CAND tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Chính phủ, của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, đào tạo trong CAND sát với lộ trình đổi mới của hệ thống giáo dục quốc dân, gắn với yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong giai đoạn mới, mô hình tổ chức bộ máy mới và Công an 4 cấp.

Cục Đào tạo tiếp tục hướng dẫn thực hiện Đề án đổi mới công tác tuyển sinh đại học chính quy tuyển mới trong CAND giai đoạn 2023 - 2025; chủ động bám sát các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Công an để quản lý, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương và các học viện, trường CAND tổ chức công tác tuyển sinh trong CAND. Quản lý chặt chẽ công tác tuyển sinh các trình độ, loại hình đào tạo; đặt mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn tuyển, lựa chọn được những cán bộ thực sự có trình độ, năng lực, đáp ứng tốt hiệu quả đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho toàn Ngành… (xem thêm)

 

Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi gặp mặt. 


Phát biểu chúc mừng các nghệ sĩ CAND vừa vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 10, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, các nghệ sĩ CAND và các đơn vị hoạt động văn hóa, nghệ thuật trong CAND tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05, ngày 28/9/2021 của Đảng uỷ Công an Trung ương về nâng cao chất lượng công tác văn hóa, văn nghệ đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, chiến sĩ CAND… (xem thêm)

 

Tạo điều kiện tốt nhất trong huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024

Thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an về tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2024, Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD đã hoàn thành tuyển chọn chiến sỹ mới tại các tỉnh, thành phố. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.


Phát biểu tại Lễ khai giảng khóa huấn luyện chiến sĩ nghĩa vụ trong CAND năm 2024, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD cần xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sỹ mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, then chốt của công tác huấn luyện. Quán triệt các đơn vị trực thuộc làm tốt công tác quản lý, huấn luyện, đảm bảo chất lượng chiến sỹ mới, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra…
 
Các đơn vị gửi học viên huấn luyện cần phối hợp chặt chẽ với Cục Cảnh sát QLTG, CSGDBB, TGD trong công tác nắm tình hình, chia sẻ thông tin giữa gia đình, đơn vị quản lý và đơn vị huấn luyện; kịp thời tham mưu lãnh đạo Bộ các biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện tốt nhất để các đơn vị được giao huấn luyện chiến sỹ mới năm 2024 hoàn thành tốt nhiệm vụ theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra… (xem thêm)
 

Thực hiện nghiêm phương châm “rèn cán, luyện quân”, lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sỹ mới

Phát biểu tại Lễ khai giảng khoá huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2024 và phát động Tết trồng cây vì một Việt Nam xanh - Xuân Giáp Thìn 2024, tại Trung tâm huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ I - Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị, Bộ Tư lệnh CSCĐ làm tốt công tác quản lý, huấn luyện; thực hiện nghiêm phương châm “rèn cán, luyện quân”, lấy kỷ luật, kỷ cương là nền tảng để huấn luyện chiến sỹ mới. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách, chăm sóc sức khỏe đối với chiến sỹ; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để chiến sỹ mới yên tâm, cố gắng nỗ lực, rèn luyện, học tập, đạt kết quả cao nhất… (xem thêm)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại Lễ khai giảng.

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982697

Trực tuyến: 38

Hôm nay: 1616