Chủ Nhật, 03/03/2024

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 04/7/2022 đến ngày 09/7/2022

Chủ Nhật, 10/07/2022

Hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an; củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh; xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới; đưa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đẹp hơn, bình dị, nhân văn, gần gũi rất đời thường … là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 04/7/2022 – 09/7/2022.

Hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Đề án có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân

Tại buổi làm việc với Đảng uỷ Công an Trung ương để thống nhất, hoàn thiện các nội dung trong dự thảo Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; đối với các nội dung có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Tổ biên tập, xây dựng dự thảo Đề án tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến phát biểu, góp ý, nhất là những vấn đề chưa rõ, những ý kiến khác nhau để nghiên cứu, tiếp thu. Tất cả các thành viên Ban Chỉ đạo, các nhà khoa học, các cơ quan chức năng nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, Nhân dân để thống nhất, quyết tâm xây dựng Đề án vừa mang tính khoa học, vừa mang tính thực tiễn, đóng góp cho ngành Công an trong hệ thống chính trị, vì sự ổn định và phát triển của đất nước…

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc xây dựng dự thảo Đề án là một nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong thời gian tới. Bộ trưởng đã tham gia ý kiến, đề nghị bổ sung vào dự thảo Đề án một số vấn đề liên quan đến bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…(xem thêm)

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc.

 

Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an

Đó là chỉ đạo của Bộ trưởng Tô Lâm tại phiên họp đánh giá tình hình, kết quả 6 tháng đầu năm triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ (Đề án 06) trong lực lượng Công an nhân dân (CAND). Bộ trưởng yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương phải đảm bảo dữ liệu gốc “đúng, đủ, sạch, sống”; tăng cường lực lượng, trang thiết bị để hoàn thành việc cấp Căn cước công dân cho người dân. Tiếp tục tiên phong, gương mẫu đi đầu trong thực hiện các dịch vụ công trực tuyến của ngành Công an, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện giải pháp kỹ thuật, phần mềm, giúp việc nộp hồ sơ của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đơn giản, dễ sử dụng, hiệu quả cao. Tăng cường hơn nữa biện pháp kiểm tra, rà soát thường xuyên nhằm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư, kết nối liên thông, chặt chẽ với các bộ, ngành phục vụ hiệu quả lợi ích của người dân, doanh nghiệp, Chính phủ… (xem thêm)

 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại phiên họp.

 

Củng cố, kiện toàn các tổ chức Đảng trong Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong CAND Việt Nam, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu các cấp ủy tiếp tục tập trung kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức đảng trong CAND theo đúng Quy định số 192 của Bộ Chính trị, các quy định của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng trong CAND, nhất là kiện toàn đảng bộ cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng ở các đơn vị cấp Cục, có vị trí quan trọng, có nhiều tổ chức đảng trực thuộc; tổ chức và sinh hoạt của chi bộ Công an xã, thị trấn. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng CAND thực sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới đến cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND theo hướng dẫn; đồng thời, xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện theo lộ trình, phù hợp với tình hình, đặc điểm của đảng bộ… (xem thêm)

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cùng các đại biểu tham dự Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quy định số 192-QĐ/TW ngày 18/5/2019 của Bộ Chính trị về tổ chức Đảng trong Công an nhân dân.

 

Xây dựng lực lượng Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công an xã chính quy đáp ứng yêu cầu công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới” nhằm nghiên cứu, đánh giá một cách toàn diện cả về lý luận và thực tiễn đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã chính quy, qua đó cung cấp các luận cứ khoa học, các kiến nghị, đề xuất giải pháp để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã chính quy, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ chính trị về xây dựng lực lượng CAND trong sạch vững mạnh, trong đó xác định mục tiêu “Đẩy nhanh xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức cán bộ; cơ chế lãnh đạo, chỉ huy; phân công, phân cấp; cơ sở vật chất, hậu cần, trang bị, phương tiện… đủ sức giải quyết các vấn đề về an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở”… (xem thêm)

Toàn cảnh Hội thảo.

 

Nâng cao văn hóa, nghệ thuật, thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa các quốc gia ASEAN

Thông qua các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân Việt Nam (20/7/1962-20/7/2022), trong đó có Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022 là dịp để Bộ Công an Việt Nam giới thiệu, quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam thân thiện, mến khách với bạn bè quốc tế; tăng cường quan hệ hợp tác giữa Cảnh sát Việt Nam với Cảnh sát các nước; Việt Nam luôn sẵn sàng là bạn, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Qua các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống của lực lượng Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an đã gửi đến các bộ, ban, ngành và toàn thể Nhân dân về hình ảnh lực lượng Công an không chỉ nghiêm minh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mà còn rất đời thường, rất “nghệ sĩ”, rất nhân văn, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân nói chung, Cảnh sát nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại…  (xem thêm)

Bộ trưởng Tô Lâm và ông Bùi Văn Cường, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội trao Cờ lưu niệm và hoa tặng đại diện các Đoàn Nhạc tham gia Nhạc hội Cảnh sát các nước ASEAN+ 2022.

 

Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát nhân dân đẹp hơn, bình dị, nhân văn, được Nhân dân tin yêu, quý trọng

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức tổng kết, trao giải Cuộc thi viết và trại sáng tác văn học về đề tài hình tượng người chiến sĩ CSND; Cuộc thi ảnh nghệ thuật và video clip với chủ đề “Những chiến sĩ mang sứ mệnh bảo vệ cuộc sống bình yên” và Khai mạc triển lãm các tác phẩm ảnh nghệ thuật về đề tài CSND; đồng thời đề nghị các nghệ sĩ, các nhà thơ, nhà văn, nhà nhiếp ảnh sẽ tiếp tục đi sâu tìm hiểu để hiện thực hóa những nhân vật, hành động có thật, tấm gương dũng cảm trong công tác, chiến đấu của lực lượng CSND trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm, để sáng tạo ra các tác phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật có giá trị bền vững, lan tỏa lâu dài. Qua đó, góp phần đưa hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ CAND nói chung, CSND nói riêng đẹp hơn, bình dị, nhân văn, gần gũi rất đời thường, được Nhân dân tin yêu, quý trọng… (xem thêm)

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc trao Bằng khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức các cuộc thi. 

 

Nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong Công an nhân dân 

Tại buổi chủ trì làm việc để thông qua dự thảo kết luận kiểm tra tại Công an thành phố Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng đoàn kiểm tra việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế Bộ Công an yêu cầu Công an thành phố Hà Nội tiếp thu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận kiểm tra, báo cáo kết quả thực hiện Kết luận kiểm tra và các nội dung khác theo quy định của pháp luật; nghiêm túc rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời các hạn chế, thiếu sót, từ đó lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế tại đơn vị; đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, theo dõi, kiểm tra việc thi hành pháp luật trong phạm vi lĩnh vực, địa bàn quản lý. Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố Hà Nội và Công an các đơn vị, địa phương để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả việc tổ chức thi hành pháp luật và công tác pháp chế trong CAND nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật và xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại… (xem thêm)

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại buổi làm việc.


Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022 đối với công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần

Tại Hội nghị sơ kết công tác kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật CAND 6 tháng đầu năm 2022, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị khối kế hoạch, tài chính, hậu cần, kỹ thuật, bệnh viện CAND rà soát nhiệm vụ từ nay đến cuối năm; quán triệt, triển khai kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị của Bộ Công an sơ kết công tác 6 tháng đầu năm; trong đó, trọng tâm là triển khai quán triệt Nghị quyết số 12; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm; đặc biệt khẩn trương hoàn thiện Đề án hiện đại hóa cơ sở vật chất của lực lượng CAND đến năm 2030. Rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn kỹ thuật trong công tác hậu cần, kỹ thuật. Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, cải cách thủ tục hành chính… Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ huy, cải tiến lề lối làm việc; duy trì thực hiện tốt quy chế làm việc của đơn vị, đảm bảo công khai, dân chủ, minh bạch trong mọi quy trình công tác… (xem thêm)

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu tại Hội nghị.

 

* Cũng trong tuần qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay; dự báo diễn biến tình hình, xác định chủ trương, nhiệm vụ công tác cho phù hợp với đòi hỏi của tình hình nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2022…

Đồng thời để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi đánh giá tuyển sinh của Bộ Công an năm 2022, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị Cục Đào tạo, các đơn vị được giao nhiệm vụ bám sát các quy định của Nhà nước, của Bộ Công an để triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo tổ chức kỳ thi đánh giá tuyển sinh đại học CAND chính quy tuyển mới an toàn, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đạt được các mục tiêu đề ra… (xem thêm)

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (mps.gov.vn)

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2227498

Trực tuyến: 30

Hôm nay: 1023