Thứ Tư, 28/02/2024

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 07/8/2022 đến ngày 13/8/2022

Chủ Nhật, 14/08/2022

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh; tiếp tục mở rộng thêm các nhóm dịch vụ công thiết yếu; tiếp tục xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, cải cách hành chính của Bộ Công an; đảm bảo tốt các điều kiện để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng… là những chỉ đạo nổi bật của Bộ Công an từ ngày 07 đến ngày 13/8/2022.

*Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh

Bộ Công an phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn đẩy lùi có hiệu quả các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên Công an nhân dân".

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội thảo.


Hội thảo chỉ ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới là phải đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo Nghị quyết số 12, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên; tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, coi trọng công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, điều lệnh, quy chế công tác. Kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của bí thư cấp ủy, thủ trưởng đơn vị Công an các cấp. (xem thêm)

*Tiếp tục mở rộng thêm các nhóm dịch vụ công thiết yếu

Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Sơ kết 6 tháng triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số Quốc gia giai đoạn 2022 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), Hội nghị được tổ chức dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, 6 tháng đầu năm Đề án 06 triển khai từ Trung ương đến cơ sở, thu được những kết quả tích cực, tạo thuận tiện cho công dân, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, đánh giá cao và ủng hộ quyết liệt… Đồng thời khắc phục tình trạng thiếu thống nhất và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý thông tin công dân; tiết kiệm thời gian, công sức. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi, là nền tảng quan trọng phục vụ dịch vụ công trực tuyến, góp phần khôi phục, phát triển kinh tế – xã hội trong điều kiện hiện nay.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc báo cáo tại Hội nghị.


Về kết quả các mặt công tác và tiện ích đạt được, lãnh đạo Bộ Công an cho biết, đến nay, các bộ, ngành đã hoàn thành 21/89 nhiệm vụ, các địa phương hoàn thành 4/13 nhiệm vụ và 1/8 nhiệm vụ cụ thể.

Về hoàn thiện thể chế, các bộ, ngành đã rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung và ban hành mới nhiều văn bản liên quan. Trong đó, Bộ Công an đã chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan tập trung xây dựng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn trao đổi thông tin, dữ liệu có liên quan; đưa 21/25 dịch vụ thiết yếu thực hiện trên môi trường điện tử, đạt kết quả tích cực; đồng thời, mở rộng thực hiện 187/227 nhóm dịch vụ công khác của lực lượng Công an nhân dân, trong đó việc cấp hộ chiếu qua mạng, phân cấp đăng ký ô tô, xe máy về cấp huyện, cấp xã, được người dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao… (xem thêm)

*Tiếp tục xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, cải cách hành chính của Bộ Công an

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 09 ngày 29/3/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về tiếp tục hoàn thiện pháp luật về an ninh, trật tự đến năm 2026, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết số 11 ngày 01/7/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương ban hành về lãnh đạo thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân và Thông tư số 27 ngày 09/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí cải cách hành chính và xác định chỉ số cải cách hành chính trong Công an nhân dân. 

Lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh đây là các văn bản rất quan trọng định hướng công tác xây dựng pháp luật về an ninh, trật tự, cải cách hành chính của Bộ Công an trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 09, Nghị quyết số 11 và Thông tư số 27; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị đối với công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, cải cách hành chính và xác định tiêu chí cải cách hành chính, chỉ số cải cách hành chính bảo đảm chất lượng, tiến độ theo Chương trình… Các học viện, trường Công an nhân dân tổ chức nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung hệ thống giáo trình bộ môn nghiệp vụ, pháp luật và tài liệu giảng dạy liên quan đến định hướng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về an ninh, trật tự, cải cách hành chính để có kế hoạch sửa đổi, bổ sung cho phù hợp… (xem thêm)

Toàn cảnh Hội nghị.


*Đảm bảo tốt các điều kiện để người được đặc xá sớm tái hòa nhập cộng đồng

Đó là chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tại buổi kiểm tra công tác đặc xá năm 2022 tại Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Ninh Bình và Trại giam Ninh Khánh; Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá và Trại giam Thanh Lâm.

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu, các đơn vị tiếp tục rà soát lại kỹ lưỡng, đảm bảo chỉ đặc xá những người thật sự xứng đáng; tuyệt đối không để sót những người đủ điều kiện; không để lọt những người không đủ điều kiện vào danh sách đề nghị đặc xá. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu được tính nhân văn, nhân đạo của Đảng, Nhà nước ta trong công tác đặc xá. Tổ chức các lớp học tập cho số phạm nhân đủ điều kiện đặc xá để họ có hành trang ban đầu để về nhà ổn định cuộc sống; giúp các phạm nhân chưa đủ điều kiện được đặc xá tin tưởng vào đường lối, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, trở về sống lương thiện, có ích cho xã hội và gia đình. Chủ động chuẩn bị Lễ công bố Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước đảm bảo trang nghiêm, đúng quy định… (xem thêm)

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long phát biểu tại buổi làm việc với Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Ninh Bình và Trại giam Ninh Khánh.


*Trong tuần qua, tại phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã trả lời chất vấn về các vấn đề như: Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên môi trường mạng Internet; Việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm; Xây dựng, kết nối, khai thác dữ liệu quốc gia về dân cư, vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, cấp thẻ căn cước công dân có gắn chip điện tử, hộ chiếu phổ thông mới. (xem thêm) (xem thêm)

* Tuổi trẻ Công an nhân dân xung kích trong đấu tranh phòng, chống tội phạm

Tại Hội nghị tổng kết “Chương trình phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động thanh niên tham gia bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn”, giai đoạn 2018-2022, lãnh đạo Bộ Công an nhấn mạnh đây là mô hình hay, cách làm sáng tạo và đã mang lại những kết quả quan trọng, đồng thời yêu cầu, thời gian tới, Đoàn Thanh niên Bộ Công an và các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, thống nhất bổ sung những nội dung phối hợp mới, phù hợp. Đồng thời, nghiên cứu xây dựng chương trình phối hợp với các tỉnh, thành đoàn còn lại trong cả nước, tạo sức lan tỏa ngày càng tốt hơn phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như những chủ trương, giải pháp lớn của Bộ Công an về công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.


Các cấp bộ Đoàn tiếp tục tăng cường công tác phối hợp, trao đổi thông tin để tham mưu lãnh đạo các cấp những hoạt động phù hợp, hiệu quả. Đồng thời nhân rộng các mô hình trọng điểm, cách làm hiệu quả; chuyển các mô hình mang tính tự phát sang tự giác.

Thông qua chương trình phối hợp, phát huy tốt vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên trong đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội… góp phần cùng tuổi trẻ cả nước thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. (xem thêm)

*Thực hiện Công điện hỏa tốc số 664/CĐ-TTg ngày 25/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác tiêm vaccine phòng Covid-19, để tổ chức triển khai thực hiện trong lực lượng Công an nhân dân, Bộ trưởng Tô Lâm đã có văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương quán triệt nghiêm túc các nội dung trong Công điện số 664/CĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện ngay việc chỉ đạo đẩy nhanh hơn nữa việc tiêm vaccine cho cán bộ, chiến sỹ, người lao động trong toàn lực lượng Công an nhân dân đảm bảo hoàn thành tiêm hết các đối tượng theo hướng đẫn của Bộ Y tế. Tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo triển khai ứng dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia trong công tác tiêm vaccine phòng Covid-19; hỗ trợ lực lượng y tế trong việc định danh và hoàn thành việc xác nhận tiêm đủ mũi 4 vaccine cho người dân.


*Thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Ngày 12/8/2022, Bộ Công an tổ chức Lễ trao Quyết định của Chủ tịch nước cho sĩ quan đi thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc và công bố Quyết định thành lập Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Văn phòng Thường trực làm tốt công tác tham mưu chiến lược, công tác quản lý Nhà nước về Công an nhân dân tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc; sớm đề xuất lộ trình, quy mô, hình thức Công an tham gia tại trụ sở Liên Hợp quốc, các phái bộ gìn giữ hòa bình. Nhanh chóng tổ chức, điều hành công tác chuẩn bị, triển khai lực lượng tham gia lực lượng gìn giữu hòa bình theo hình thức đơn vị; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có liên quan khẩn trương tuyển chọn, đào tạo cán bộ đủ năng lực sẵn sàng tham gia thi tuyển các vị trí Cảnh sát, phấn đấu đến năm 2025 đưa khoảng 40 đến 50 cán bộ Công an tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc… (xem thêm)

Bộ trưởng Tô Lâm trao Quyết định và tặng hoa cho lãnh đạo Văn phòng Thường trực Bộ Công an về gìn giữ hòa bình Liên Hợp quốc.


*Cũng trong tuần qua, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc diễn ra trên khắp mọi miền Tổ quốc; lãnh đạo Bộ Công an cũng đã đến dự và có ý kiến chỉ đạo quan trọng. Trong đó, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phương châm: “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”, trọng tâm là: Kết luận số 44, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới… 

Việc tổ chức phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải tranh thủ xây dựng các mô hình bảo vệ an ninh Tổ quốc, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thanh loại những mô hình hoạt động kém hiệu quả. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh… Đồng thời, phải duy trì việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc định kỳ hàng năm và hướng về cơ sở để đông đảo nhân dân trực tiếp tham gia.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (mps.gov.vn)

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2186599

Trực tuyến: 24

Hôm nay: 413