Thứ Tư, 28/02/2024

Chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an từ ngày 27/6/2022 đến ngày 02/7/2022

Chủ Nhật, 03/07/2022

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân (CAND) thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; quyết liệt thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022; giữ vững ANTT trên địa bàn Tây Nguyên; thực hiện thành công Đề án 06 ở Thành phố Hồ Chí Minh; nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu… là những nội dung chỉ đạo, điều hành nổi bật của Bộ Công an trong tuần từ ngày 27/6/2022 – 02/7/2022.

Giữ vững ANTT trên địa bàn Tây Nguyên

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an tỉnh Đắk Lắk và toàn lực lượng CAND nghiêm túc quán triệt những nội dung chỉ đạo của đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhân chuyến thăm và làm việc với Công an tỉnh. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt với lực lượng CAND, tuân thủ sự quản lý của Nhà nước và các cấp chính quyền, giữ mối liên hệ mật thiết với nhân dân, trong bất cứ hoàn cảnh cũng phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với lợi ích quốc gia, dân tộc; quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương, Đại hội Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh. Chủ động nắm chắc tình hình để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo công tác công an và thực hiện các nhiệm vụ được giao góp phần phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên. (xem thêm) (xem thêm)

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi thăm, làm việc với Công an tỉnh Đắk Lăk ngày 01/7/2022

 

Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

 

Tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương cần quyết liệt thực hiện, triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới (Nghị quyết số 12). Tập trung tham mưu ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị; xây dựng, hoàn thiện các Đề án thành phần của Đề án Đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…(xem thêm) (xem thêm)

 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2022.

 

Quyết liệt thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2022

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương kiểm điểm, đánh giá toàn diện, đầy đủ và sâu sắc những việc đã làm được, chưa làm được; dự báo xu hướng diễn biến của tình hình; từ đó xác định những chủ trương, giáp pháp công tác cần phải bổ sung, điều chỉnh để giải quyết có hiệu quả những vấn đề quan trọng nhất, cấp bách nhất đang đặt ra đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND đã đề ra trong năm 2022 và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục thực hiện giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm về trật tự xã hội ít nhất 05% so với năm 2019 (thời điểm chưa có dịch Covid-19), triệt tiêu điều kiện nảy sinh tội phạm. Tập trung đấu tranh với các loại tội phạm lợi dụng các điểm du lịch, tuyến giao thông trọng điểm để phạm tội về hình sự, ma túy; triệt phá các đường dây băng, ổ, nhóm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, đánh bạc, “tín dụng đen”, đòi nợ, siết nợ, bảo kê, cưỡng đoạt tài sản… Đẩy nhanh tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường cải cách hành chính, chuyển đổi số trong CAND, tập trung thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia…

 

Thứ trưởng Lương Tam Quang quán triệt phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác công an 6 tháng cuối năm 2022

 

Cũng trong tuần qua, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022 nhằm đánh giá toàn diện tình hình, kết quả các mặt công tác từ đầu năm đến nay; dự báo diễn biến tình hình, xác định chủ trương, nhiệm vụ công tác cho phù hợp với đòi hỏi của tình hình, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND năm 2022; đồng thời phổ biến, quán triệt các nhiệm vụ được phân công của đơn vị tại Kế hoạch số 118 ngày 25/5/2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về thực hiện Nghị quyết số 12…

 

Tăng cường tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng CAND

 

Bộ Công an đề nghị công an các đơn vị, địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền và định hướng tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật, thành tích, kết quả nổi bật trên các lĩnh vực. Đề nghị các cơ quan báo tiếp tục đồng hành, ủng hộ đối với các văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Công an được giao chủ trì xây dựng; tuyên truyền về những chủ trương, chính sách, mục tiêu, giải pháp về ANTT, những mô hình hay, việc làm sáng tạo, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; gương người tốt, việc tốt, những chiến sỹ Công an “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Tích cực phát hiện, trao đổi những vấn đề mà dư luận, người dân quan tâm có liên quan đến công tác bảo đảm ANTT…; tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về những âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội… (xem thêm)

 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an 6 tháng đầu năm 2022.


Nâng cao tính chiến đấu của công tác hồ sơ nghiệp vụ

Tại Hội nghị trực tuyến về công tác hồ sơ nghiệp vụ (HSNV) Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng công tác HSNV; tập trung rà soát, làm sạch các hệ thống cơ sở dữ liệu “đúng, đủ, đồng bộ”, đảm bảo hồ sơ tài liệu phải phản ánh một cách trung thực, khách quan, đầy đủ, đồng bộ và toàn diện các hoạt động nghiệp vụ. Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ phát triển Chính phủ điện tử, phát triển kinh tế số, xã hội số. Cục HSNV nêu gương trách nhiệm đi đầu trong việc “tham mưu nghiệp vụ” cho lãnh đạo Bộ, có kế hoạch triển khai, hướng dẫn thực hiện trong toàn lực lượng để nâng cao tính chiến đấu của công tác HSNV. xem thêm

 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu tại Hội nghị trực tuyến công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022


Nâng cao hiệu quả công tác cứu nạn, cứu hộ trong thảm họa, thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu

 

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xây dựng các phương án, kế hoạch, kịch bản ứng phó với thảm họa, thiên tai, biến đổi khí hậu gây ra; thường xuyên tổ chức luyện tập, diễn tập các phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ theo kế hoạch, kịch bản đã đề ra; tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm kịp thời công tác cứu nạn, cứu hộ trong các vụ việc đã triển khai thực hiện trên thực tế. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật về phòng ngừa, ứng phó với thảm họa, thiên tai và biến đối khí hậu. Phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm, đặc biệt là người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng ngừa, ứng phó với các thảm họa, thiên tai và biến đổi khí hậu theo phương châm “bốn tại chỗ”. (xem thêm)

 

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học về công tác cứu nạn, cứu hộ

 

Khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thành công Đề án 06 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 

Tại buổi làm việc với Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình, kết quả công tác triển khai thực hiện Đề án 06, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ phó Thường trực Tổ công tác Đề án 06 của Chính phủ, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 06 của Bộ Công an chỉ đạo: Phải kiểm điểm lại ngay những việc chưa làm được hoặc làm chưa xong để khắc phục bằng được các vấn đề khúc mắc, giải quyết dứt điểm; phải phân công rõ ràng về vai trò, nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận, giải quyết nhanh chóng, rõ ràng mọi công việc; khẩn trương đối chiếu, khắc phục thực trạng còn nhiều Căn cước công dân bị sai sót về thông in, dữ liệu, hình ảnh… để Thành phố Hồ Chí Minh là địa phương đi đầu, thực hiện thành công Đề án 06 như đồng chí Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã thống nhất… (xem thêm)

 

Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Công an TP Hồ Chí Minh khắc phục mọi khó khăn, thực hiện thành công Đề án 06

 

Nâng cao bản lĩnh, sự sáng tạo và linh hoạt trong xử lý tình huống, kỹ năng lái xe cho cán bộ, chiến sỹ

 

Bộ Công an chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi lái xe giỏi và an toàn trong lực lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phải thường xuyên quan tâm quản lý giáo dục, huấn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát giao thông có tư cách đạo đức tốt, lái xe phải giỏi và an toàn; tăng cường công tác đào tạo, huấn luyện, nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe trong lực lượng CAND; xây dựng đội ngũ Cảnh sát giao thông “chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”; phổ biến, nhân rộng kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe, chú trọng huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ trong công tác… (xem thêm)

 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long yêu cầu nhân rộng kinh nghiệm huấn luyện, đào tạo, sát hạch, cấp và quản lý giấy phép lái xe, chú trọng huấn luyện kỹ năng điều khiển phương tiện giao thông và kỹ năng xử lý tình huống nghiệp vụ

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (mps.gov.vn)

Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2186556

Trực tuyến: 22

Hôm nay: 370