Thứ Ba, 18/06/2024

Chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an từ ngày 24/7 đến ngày 29/7

Thứ Bảy, 29/07/2023

Chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội; Quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm; Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội các cấp trong bảo đảm an ninh, trật tự; Tiếp tục nỗ lực thực hiện Đề án 06 trong Công an nhân dân; Chú trọng công tác vận động quần chúng... là những chỉ đạo điều hành nổi bật của lãnh đạo Bộ Công an trong tuần từ ngày 24/7 đến ngày 29/7.

 

Chủ động trong công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội

Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong tháng 8/2023, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm, đánh giá, dự báo sát tình hình, kịp thời tham mưu với lãnh đạo Đảng, Nhà nước các chủ trương, giải pháp bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia. Thúc đẩy tiến độ các mặt công tác theo kết luận chỉ đạo của lãnh đạo Bộ. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an các đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh; sắp xếp tổ chức bộ máy của Cơ quan điều tra các cấp trong Công an nhân dân mạnh hơn, đảm bảo hiệu quả, đúng người đúng việc... xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo công tác tháng 8/2023.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo công tác tháng 8/2023.


Quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị công tác Cảnh sát điều tra 6 tháng đầu năm 2023, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an các đơn vị, địa phương kết hợp chặt chẽ giữa công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về tội phạm; các mặt công tác điều tra xử lý tội phạm; bảo đảm chấp hành nghiêm pháp luật trong hoạt động điều tra.

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho công tác phòng, chống tội phạm và hoạt động của Cơ quan Cảnh sát điều tra. Triển khai đồng bộ các biện pháp, tạo chuyển biến đột phá về công tác truy nã tội phạm. Tăng cường chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động của Cơ quan điều tra. Tiếp tục mở rộng hợp tác quốc tế của Cơ quan Cảnh sát điều tra trong phòng, chống tội phạm… xem thêm
 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu kết luận Hội nghị công tác cảnh sát điều tra.


Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội các cấp 

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Công an các cấp phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội cụ thể hóa và tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ các chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Chủ động nâng cao chất lượng công tác nắm, trao đổi thông tin, nhận định, đánh giá, dự báo tình hình; tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường củng cố hệ thống chính trị cơ sở, tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề phát sinh, vụ việc phức tạp ngay tại cơ sở, không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp vận động quần chúng, xây dựng, nhân rộng và phát huy hiệu quả hoạt động của các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới quốc gia, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… xem thêm
 

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quán triệt các mặt công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.
Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quán triệt các mặt công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023.

 

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số 

Phát biểu tại Hội nghị trao đổi kinh nghiệm và biểu dương các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ vùng đồng bào dân tộc thiểu số khu vực Tây Bắc và phụ cận, giai đoạn 2018- 2023, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị lực lượng Công an các cấp cần chủ động phối hợp với lực lượng Quân đội, đặc biệt là Biên phòng, tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến biên giới. Phát huy hiệu quả Công an chính quy về xã; khẳng định trách nhiệm Công an xã chính quy là gần dân, giúp dân, thực hiện “3 cùng”, “4 biết” với dân. Lực lượng Công an đi đầu, lựa chọn, duy trì hiệu quả các mô hình, điển hình tiên tiến. Làm tốt công tác an sinh xã hội cho người dân; xây dựng cơ sở chính trị pháp lý trong xây dựng phong trào trong đồng bào dân tộc thiểu số... xem thêm

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với bà con các dân tộc.
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng với bà con các dân tộc.


Tiếp tục nỗ lực thực hiện Đề án 06 trong Công an nhân dân

Lãnh đạo Bộ Công an yêu cầu Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tư pháp đề xuất các văn bản quy phạm pháp luật thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an để đưa vào danh mục văn bản quy định chi tiết, thi hành Luật giao dịch điện tử. Tiếp tục nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Căn cước theo ý kiến của đại biểu Quốc hội, hoàn thiện dự án luật, trình Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6.

Về dữ liệu và số hóa dữ liệu, đề nghị các đồng chí Giám đốc, Phó Giám đốc Công an địa phương phụ trách lĩnh vực quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng Công an cấp huyện, cấp xã phải kiểm soát hàng ngày, hàng tuần và chịu trách nhiệm về dữ liệu dân cư chính xác tại địa bàn mình phụ trách... xem thêm

 

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 06.
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết thực hiện Đề án 06.

 

Chú trọng công tác vận động quần chúng 

Để phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng thiết thực, hiệu quả trong thời gian tới, lãnh đạo Bộ Công an đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò, vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của quần chúng nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh Tổ quốc; nhận thức rõ công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và mỗi người dân. Trong đó, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, từ đó, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc… xem thêm
 

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.
Cổng TTĐT Bộ Công an
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995166

Trực tuyến: 65

Hôm nay: 4399