Chủ Nhật, 16/06/2024

Cơ quan Uỷ Ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024

Thứ Năm, 18/01/2024

Ngày 18/1/2024, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chỉ đạo.

Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Trần Như Thùy, Phó Thủ trưởng Cơ Quan UBKT Đảng ủy báo cáo
kết quả công tác năm 2023, triển khai Chương trình công tác năm 2024

Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và của Ban Thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã chủ động, đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện hiệu quả, toàn diện các mặt công tác kiểm tra, giám sát. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Đảng ủy, Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh ban hành chương trình và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Đảng bộ và Công an tỉnh. Tham mưu Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác đảng và công tác kiểm tra, giám sát cho hơn 400 đồng chí là cấp ủy viên, thành viên UBKT cơ sở và cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát ở các đơn vị cơ sở, nhằm nâng cao chất lượng công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát trong lực lượng Công an tỉnh…Với những thành tích đạt được trong năm 2023, Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đạt Danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; 13 lượt tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao
Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Cơ sở” cho cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy

Hội nghị đã tiến hành thảo luận, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, rút ra bài học kinh nghiệm và đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trong thời gian tới. 

Một số ý kiến phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà Cơ quan Uỷ ban Kiểm tra Đảng ủy đã đạt được trong năm 2023, đồng thời đề nghị trong thời gian tới đơn vị cần làm tốt công tác tham mưu cho Ban Thường vụ Đảng ủy chỉ đạo và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Điều lệ Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng. Tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2024 của Đảng ủy, Ban Thường vụ, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Công an tỉnh về công tác xây dựng Đảng, công tác đảm bảo ANTT và công tác xây dựng lực lượng CAND. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy triển khai thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh và các huyện ủy, thành ủy trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên thuộc đảng bộ Công an huyện, thành phố. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan UBKT, các quy chế phối hợp phục vụ công tác quy hoạch, bổ nhiệm, điều động và khen thưởng. Đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, công tác quản lý cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, quy trình, chế độ công tác, Điều lệnh CAND, văn hóa ứng xử của CAND; động viên CBCS khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thượng tá Nguyễn Thị Hải Đường, Thủ trưởng Cơ quan UBKT Đảng ủy phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2024

Tại Hội nghị, Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã phát động phong trào thi đua Vì ANTQ năm 2024.

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982813

Trực tuyến: 146

Hôm nay: 1732