Thứ Ba, 03/10/2023

Công an huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị Quyết số 44, ngày 11/5/2023 của Đảng ủy Công an huyện về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ

Thứ Sáu, 26/05/2023

Ngày 26/5/2023, Công an huyện Yên Khánh tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 44, ngày 11/5/2023 của Đảng ủy Công an huyện về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Phạm Hồng Quân, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Huyện uỷ Yên Khánh; đồng chí Nguyễn Cao Cường, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Yên Khánh; lãnh đạo một số Phòng nghiệp vụ trong Công an tỉnh; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an huyện, Đội trưởng các đội nghiệp vụ; Trưởng đồn khu công nghiệp Khánh Phú; Trưởng Công an các xã, thị trấn và toàn thể CBCS trong Công an huyện.

Quang cảnh Hội nghị

Các đại biểu dự Hội nghị

Đồng chí Thượng tá Trần Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện Yên Khánh trình bày Nghị quyết số 44, ngày 11/5 2023
của Đảng uỷ Công an huyện và Kế hoạch số 1100, ngày 17/5/2023 của Công an huyện về thực hiện Nghị quyết số 44

Tại hội nghị, đồng chí Thượng tá Trần Chí Hiếu, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện trình bày Nghị quyết số 44, ngày 11/5 2023 của Đảng uỷ Công an huyện và Kế hoạch số 1100, ngày 17/5/2023 của Công an huyện thực hiện Nghị quyết số 44 về siết chặt kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ 

Theo đó, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 44 và Kế hoạch số 1100, Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch… của cấp trên về công tác kỷ luật, kỷ cương và tăng cường công tác quản lý cán bộ nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, nhất là cấp trưởng các đơn vị về vị trí, vai trò của công tác quản lý cán bộ trong tình hình hiện nay. Triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an, Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Yên Khánh về công tác quản lý đảng viên, CBCS; tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho CBCS, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác kiểm tra; quản lý chặt chẽ các mặt công tác, sinh hoạt của CBCS để phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm.

Tăng cường đổi mới chương trình, kế hoạch công tác đảm bảo hoạt động hiệu quả, thiết thực, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những điển hình tiên tiến; phê bình, xử lý những tập thể, cá nhân vi phạm. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm, năng lực, có tinh thần cống hiến trong công việc, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, quy chế, quy trình công tác, quy tắc ứng xử, lễ tiết tác phong, nề nếp sinh hoạt góp phần xây dựng lực lượng Công an huyện trong sạch, vững mạnh.

Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, các vị đại biểu, lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Công an huyện đã tập trung phát biểu thảo luận, làm rõ các nội dung, nội hàm của các văn bản và việc thực hiện trong thực tế, trong đó nhấn mạnh vào việc thực hiện quy chế làm việc, quy trình công tác, tinh thần trách nhiệm, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hoá giao tiếp ứng xử của CBCS; các biện pháp trong quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm, nhất là đối với số cán bộ trẻ; công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS, nhất là CBCS trẻ; Trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện công vụ, lề lối làm việc và trong tác phong, sinh hoạt để đội ngũ CBCS cấp dưới noi theo…

Phát biểu tại hội nghị ,đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị cấp ủy, lãnh đạo và toàn thể CBCS Công an huyện Yên Khánh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 7 nhóm nội dung, biện pháp chủ yếu trong Nghị quyết, trong đó tập trung thực hiện hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiến hành giao trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong cấp ủy, lãnh đạo Công an huyện để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 44; tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu quả Chỉ thị số 04, ngày 26/5/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an, Kế hoạch số 12, ngày 20/6/2022 của Giám đốc Công an tỉnh về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường công tác quản lý cán bộ trong CAND và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy, Giám đốc Công an tinh về công tác quản lý cán bộ, phòng ngừa sai phạm.

Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thúc cho toàn thể CBCS, nhất là cấp uỷ và thủ trưởng các đơn vị trực thuộc về vị trí, tầm quan trọng của công tác quản lý cán bộ; phải tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi CBCS. 

Sử dụng đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp quản lý đội ngũ cán bộ và cá nhân từng CBCS theo quy định của Bộ Công an, của Giám đốc Công an tỉnh theo thẩm quyền được phân cấp, tổ chức nắm những vấn đề nổi lên trong tư tưởng CBCS để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, phòng ngừa sai phạm…

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị

Đồng thời duy trì thường xuyên công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, điều lệnh CAND, quy chế, quy trình, chế độ công tác, lễ tiết, tác phong, nền nếp sinh hoạt, kỷ luật lao động, quy tắc ứng xử, việc thực hiện nhiệm vụ được giao của CBCS. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo trong công, tác nắm tình hình, quản lý CBCS; đảm bảo các trường hợp CBCS sai phạm hoặc có biểu hiện sai phạm phải được phát hiện, báo cáo kịp thời, tổ chức xác minh, kết luận và xem xét xử lý nghiêm, không bao che, dung túng; xử lý nghiêm đối với các vi phạm với nguyên tắc "Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, dù có thể ảnh hưởng đến thành tích, danh hiệu thi đua của đơn vị…/. 

Đức Thắng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 1677300

Trực tuyến: 36

Hôm nay: 1063