Thứ Tư, 17/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thứ Năm, 20/04/2023

Ngày 19/4/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an - Hội đồng Lý luận Trung ương - Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh – Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “Công an nhân dân với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tổ chức Hội thảo; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Lê Văn Lợi, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Vũ Thanh Mai đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo có đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND)…
Hội thảo được truyền hình trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an (TP Hà Nội) đến điểm cầu 63 Công an các đơn vị, địa phương.

Hội thảo có sự tham gia của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài lực lượng CAND.

Hội thảo khoa học cấp Quốc gia “CAND với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” nhằm đánh giá toàn diện những kết quả mà lực lượng CAND đạt được trong gần nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương (CATW) lần thứ VII. 

Đề dẫn tại Hội thảo nêu rõ, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã đề ra tổng thể đường lối phát triển đất nước, trong đó việc tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; là bộ phận đặc biệt quan trọng trong hệ thống quan điểm, đường lối lãnh đạo cách mạng của Đảng, đó chính là “kim chỉ nam” trong thực hiện nhiệm vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc. Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định việc phối hợp quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII là nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ Đại hội. 

Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày đề dẫn tại Hội thảo
Trung tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND trình bày đề dẫn tại Hội thảo

Quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 09/3/2021 của Bộ Chính trị, Đảng bộ CATW, Bộ Công an đã gương mẫu, đi đầu trong nghiên cứu, học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã sớm ban hành Kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong toàn lực lượng CAND với lộ trình, các bước triển khai và hình thức phù hợp, khoa học để mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ thấm nhuần, hiểu rõ, nắm vững và vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong thực tiễn, công tác chiến đấu…

Trong bối cảnh tình hình mới của nửa nhiệm kỳ đầu, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã chủ động, tham gia tích cực xây dựng đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. 

Điểm nhấn hết sức quan trọng trong thời gian qua là, trên cơ sở tham mưu của Đảng ủy CATW và các cơ quan chức năng, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW về đẩy mạnh xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đây là Nghị quyết chuyên đề hết sức có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và niềm tin tưởng tuyệt đối của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với lực lượng CAND; khẳng định vai trò tất yếu, nòng cốt của CAND trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH)…

Quá trình chuẩn bị các điều kiện tổ chức Hội thảo, Ban Tổ chức đã nhận được 105 báo cáo tham luận chất lượng, tâm huyết, trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, ngành Trung ương và địa phương, các tướng lĩnh, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND.

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; chỉ đạo công tác đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH… góp phần thực hiện thắng lợi Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định “Xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng lực lượng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định, thời gian qua, Đảng ủy CATW, Bộ Công an đã tích cực tham mưu với Đảng, Nhà nước các chủ trương, chính sách pháp luật về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH. Lực lượng CAND đã phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH; chỉ đạo công tác đấu tranh với mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, bảo đảm an ninh quốc gia. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tạo sự chuyển biến tích cực về TTATXH… góp phần thực hiện thắng lợi Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII xác định “Xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại. Đến năm 2025, cơ bản xây dựng lực lượng Quân đội, Công an tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu đến năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân, CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”…
Đại tá Trần Quốc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Để có định hướng phát triển công nghiệp an ninh trong thời gian tới, Cục Công nghiệp an ninh đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh đến năm 2030 và những năm tiếp theo phù hợp với các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…
Đại tá Trần Quốc Tiến, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp an ninh nhấn mạnh: Xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị. Để có định hướng phát triển công nghiệp an ninh trong thời gian tới, Cục Công nghiệp an ninh đề nghị Đảng ủy CATW, Bộ Công an tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh đến năm 2030 và những năm tiếp theo phù hợp với các quan điểm, chủ trương mới của Đảng về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới… 
Tham luận với chủ đề “Quán triệt nhiệm vụ bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khi bàn về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH đã khẳng định “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự kỷ cương, bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương”.   Đồng chí khẳng định, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, xung kích. Để thực hiện tốt công tác này, lực lượng CAND cần quán triệt nghiêm túc những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo đảm TTATXH. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATXH trong giai đoạn hiện nay. Trong đó cần coi thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH trong điều kiện mới.
Tham luận với chủ đề “Quán triệt nhiệm vụ bảo đảm TTATXH, đấu tranh phòng, chống tội phạm theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam”, Thiếu tướng, TS. Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân nêu rõ, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII khi bàn về vấn đề bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH đã khẳng định “kiên quyết, kiên trì bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững an ninh chính trị, trật tự kỷ cương, bảo đảm an ninh kinh tế, xã hội, an ninh mạng, an ninh con người, xây dựng xã hội trật tự kỷ cương”. Đồng chí khẳng định, bảo đảm TTATXH là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó lực lượng CAND là lực lượng nòng cốt, xung kích. Để thực hiện tốt công tác này, lực lượng CAND cần quán triệt nghiêm túc những nội dung cơ bản trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về vấn đề quốc phòng, an ninh, bảo đảm TTATXH. Trên cơ sở đó chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm TTATXH trong giai đoạn hiện nay. Trong đó cần coi thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm TTATXH trong điều kiện mới. 
Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đảng ta khẳng định và nhấn mạnh rằng “nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội nghĩ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tính, ngang tầm nhiệm vụ”.
Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh: Đảng ta khẳng định và nhấn mạnh rằng “nhân tố có ý nghĩa quyết định thành công của sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc là tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện, xây dựng Nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội nghĩ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu đủ phẩm chất, năng lực và uy tính, ngang tầm nhiệm vụ”. 

Phát biểu tổng kết Hội thảo, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, các ý kiến phát biểu và nội dung kỷ yếu của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND tại Hội thảo hôm nay đã chỉ ra một số khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. Trên cơ sở lập luận, phân tích khoa học, chặt chẽ, các đại biểu đã đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, những biện pháp, giải pháp tương đối toàn diện mà lực lượng CAND cần tập trung thực hiện trong thời gian tới để hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ CATW lần thứ VII đã xác định…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, ngay sau Hội thảo, các cấp ủy đảng, thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và mỗi cán bộ, đảng viên trong CAND cần xác định rõ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng gắn liền với việc thực hiện quyết liệt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, xuyên suốt phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, sâu sắc trong suốt nhiệm kỳ và trong thời gian tiếp theo.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo.
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tổng kết Hội thảo.

Phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời khắc phục khó khăn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương trong nhiệm kỳ, các Nghị quyết của Đảng ủy CATW, Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, góp phần tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại, nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế. 

Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã được đề cập tới trong Đề án số 06 của Đảng ủy CATW và Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị trong quá trình tổ chức thực hiện. Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động các nguồn lực và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân, trọng tâm là nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an cơ sở.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Học viện Chính trị CAND - đơn vị Thường trực Ban Tổ chức Hội thảo chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan và các đơn vị chức năng thuộc Bộ, các học viện, trường CAND, Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổng hợp đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến của các đồng chí đại biểu phát biểu tại Hội thảo hôm nay và nội dung báo cáo khoa học đăng trong Kỷ yếu, để nghiên cứu tiếp thu, báo cáo kết quả và đề xuất, kiến nghị với Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các Nghị quyết khác của Đảng trong giai đoạn tiếp theo…

Các đại biểu tham dự Hội thảo.
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

Cổng TTĐT Bộ Công an
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3149140

Trực tuyến: 106

Hôm nay: 5242