Thứ Tư, 17/04/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18/4/1946 - 18/4/2024)

Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp, đơn vị “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị” của tỉnh Ninh Bình

Thứ Năm, 22/02/2024

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an và chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an thành phố Tam Điệp tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo, đồng thời phối hợp với Đảng ủy, UBND phường Trung Sơn và các ban ngành chức năng triển khai công tác xây dựng Công an phường Trung Sơn trở thành “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị… Đến nay, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, công tác xây dựng Công an phường Trung Sơn trở thành đơn vị điển hình, kiểu mẫu đã phát huy hiệu quả rõ rệt trên các mặt công tác bảo đảm ANTT và xây dựng Công an phường ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao

Trên cơ sở chỉ đạo của cấp trên và căn cứ tình hình thực tiễn, Công an thành phố Tam Điệp đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh, Đảng ủy, UBND phường Trung Sơn, các ban ngành đoàn thể của thành phố Tam Điệp và phường Trung Sơn tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp chỉ đạo triển khai công tác xây dựng Công an phường Trung Sơn trở thành “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị” huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phối hợp tham gia thực hiện.

Thành ủy, UBND thành phố Tam Điệp, Đảng ủy, UBND phường Trung Sơn đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an phường Trung Sơn, hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong phường tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu. UBND phường Trung Sơn đã thành lập Ban Chỉ đạo và các bộ phận chức năng để chỉ đạo công tác xây dựng Công an phường trở thành “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị”.

Trong đó, Ban Chỉ đạo của phường Trung Sơn đã bám sát nội dung bộ tiêu chí xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị theo quy định của Bộ Công an để tổ chức thực hiện.

Cấp ủy, chính quyền của thành phố Tam Điệp và phường Trung Sơn đã tập trung chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội quan tâm tập trung làm tốt công tác lập quy hoạch, bố trí quỹ đất hợp lý, bố trí ngân sách để xây dựng, sửa chữa, mua sắm, trang thiết bị, đồng thời phối hợp với Công an tỉnh quan tâm đầu tư vũ khí, CCHT, tăng cường CBCS đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, bảo đảm cho công tác xây dựng Công an phường phấn đấu đạt và vượt các tiêu chí đề ra theo quy định của Bộ Công an. 

Đồng thời đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân đồng thuận, tích cực tham gia vào việc xây dựng Công an phường trở thành điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị. 

Quan tâm, chăm lo xây dựng đội ngũ chỉ huy, CBCS của Công an phường vững về chính trị, giỏi về pháp luật, nghiệp vụ, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế, quy trình công tác và Điều lệnh CAND, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh hoạt động của Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp

Do có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, của cấp ủy, chính quyền các cấp, Công an phường Trung Sơn đã phát huy tối đa hiệu quả trên các mặt công tác; đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; các mô hình tự quản về an ninh trật tự và phòng cháy, chữa cháy; mô hình “Cổng trường an toàn về ANTT”; quản lý, giáo dục thanh thiếu niên hư, có nguy cơ vi phạm pháp luật...

Đến nay, Công an phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thành lập được 21 “Tổ liên gia an toàn về phòng cháy, chữa cháy”; phường Trung Sơn cũng đã tuyên truyền, vận động được 100% công dân làm CCCD gắp chíp điện tử và đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Đồng thời tập trung thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp và giải quyết công việc cho công dân; công tác quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo…Tình hình ANQG, TTATXH trên địa bàn luôn được bảo đảm, năm 2023, trên địa bàn phường chỉ xảy ra 5 vụ phạm pháp hình sự, Công an phường đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết 100% số vụ, không để phức tạp xảy ra.

Cùng với đó, ý thức chấp hành các quy định về trật tự đô thị và vệ sinh môi trường của cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường đã có những chuyển biến rõ rệt, phường Trung Sơn ngày càng “Sáng, xanh, sạch đẹp” và văn minh, văn hóa, an toàn. Niềm tin, mối quan hệ gắn bó gần gũi giữa người dân với cấp ủy, chính quyền và lực lượng Công an ngày càng được củng cố, nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của cấp ủy, chính quyền địa phương, yên tâm lao động, sản xuất, sinh hoạt, học tập. 

Ghi nhận những nỗ lực, kết quả, thành tích đó, Công an phường Trung Sơn đã được Bộ Công an, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, UBND thành phố Tam Điệp trao tặng nhiều Bằng khen, giấy khen, được cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, năm 2023, Công an phường được UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

Chỉ huy Công an phường Trung Sơn, thành phố Tam Điệp (thứ hai từ trái sang) nhận Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh Ninh Bình

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền phường Trung Sơn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác xây dựng Công an phường Trung Sơn ngày càng điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo tốt ANTT và phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương./. 

Nguyễn Bình - Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2605406

Trực tuyến: 68

Hôm nay: 11393