Chủ Nhật, 21/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Công an tỉnh Ninh Bình quyết liệt triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử

Thứ Sáu, 06/05/2022

Để việc triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử đạt hiệu quả, đảm bảo dữ liệu dân cư “Đúng, đủ, sạch, sống”, cải cách triệt để các thủ tục hành chính phục vụ yêu cầu chính đáng của tổ chức và công dân, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo lực lượng Công an toàn tỉnh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng triển khai quyết liệt các biện pháp công tác, thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, yêu cầu, nhiệm vụ và việc thực hiện lộ trình đề ra. Qua đó chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ và quản lý dữ liệu bằng cơ sở hạ tầng thông tin, phục vụ quản lý Nhà nước và giao dịch của các tổ chức, cơ quan và cá nhân nhanh chóng, hiệu quả, thuận lợi.

cong-an-tinh-ninh-binh-ra-soat-cap-nhat-lam-sach-thong-tin-dan-cu-vao-he-thong-co-so-du-lieu-dan-cu-quoc-gia

Công an huyện Yên Khánh rà soát, cập nhật, làm sạch thông tin dân cư vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư

Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tham mưu cho cấp ủy chính quyền các cấp tích cực triển khai thực hiện Đề án 06, đến nay đã tập trung làm tốt công tác làm sạch dữ liệu dân cư, duy trì, bổ sung, cập nhật dữ liệu, việc cấp căn cước công dân, thông báo mã số định danh cá nhân, cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân đảm bảo đúng tiến độ, kế hoạch đề ra góp phần vào nhiệm vụ nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về dân cư, cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm giấy tờ cho công dân, đồng thời phục vụ kết nối các cơ sở dữ liệu chuyên ngành đáp ứng yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.

cong-an-tinh-ninh-binh-huong-dan-co-so-kinh-doanh-dang-ky-thong-tin-cho-khach-du-lich-tren-cong-dich-vu-cong-truc-tuyen

Công an xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư hướng dẫn cơ sở kinh doanh
đăng ký thông tin cho khách du lịch trên Cổng dịch vụ công trực tuyến

Các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thành phố tích cực rà soát thông tin dữ liệu dân cư quốc gia đảm bảo “Đúng, đủ, sạch, sống”, tổ chức thông báo mã số định danh cho công dân, triển khai cấp CCCD cho công dân đủ điều kiện, gắn với cấp tài khoản định danh điện tử, tài khoản ngân hàng để thực hiện các tiện ích của Đề án. Đồng thời, thực hiện tốt các dịch vụ công của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường điện tử theo đúng tiến độ, cải cách triệt để các thủ tục, quy trình, đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình giải quyết công việc.

cong-an-tinh-ninh-binh-cap-tai-khoan-dinh-danh-cho-cong-dan

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH cấp tài khoản định danh cho công dân

Để thực hiện có hiệu quả công tác đó, lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân, các tổ chức và doanh nghiệp hiểu rõ, thực hiện đúng trách nhiệm công dân. Tiến hành thành lập các tổ công tác để rà soát dữ liệu tại cấp cơ sở, cử cán bộ trực tiếp xuống các phố, thôn, xóm, trường học, cơ sở kinh doanh để kiểm tra, cập nhập, chỉnh sửa dữ liệu dân cư đảm bảo không để xảy ra sai sót thông tin của công dân, đồng thời góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng.

Với sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự quyết tâm thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công an toàn tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay việc thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt, theo đúng tiến độ, thể hiện rõ tinh thần gương mẫu, đi đầu của lực lượng Công an.

Lực lượng Công an toàn tỉnh đã làm sạch dữ liệu và đồng bộ vào hệ thống Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia trên 1 triệu phiếu thông tin dân cư; thu nhận, cấp gần 78.000 hồ sơ cấp CCCD, 22420 hồ sơ định danh xác thực điện tử. Rà soát thủ tục hành chính, bố trí cán bộ, phương tiện đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý các hồ sơ danh mục dịch vụ công trực truyến mức độ 3, mức độ 4 để cung cấp trên Cổng dịch vụ công của Bộ Công an.

Để thực hiện Đề án đúng tiến độ, đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống dữ liệu thông tin dân cư, thời gian tới, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng Công an từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân nắm, hiểu rõ những tiện ích của dịch vụ công; thường xuyên rà soát, phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh, Trung tâm một cửa liên thông các huyện, thành phố đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn hệ thống đường truyền và dữ liệu dân cư quốc gia, qua đó đưa Đề án 06 đi vào cuộc sống một cách thiết thực, hiệu quả./.

Tố Uyên – Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3174367

Trực tuyến: 78

Hôm nay: 3659