Thứ Sáu, 19/07/2024

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 - 12/7/2024) và 62 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/2024)

Công an tỉnh Ninh Bình tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Thứ Hai, 02/10/2023

Ngày 28/9/2023, Công an tỉnh ban hành Kế hoạch số 2835/KH-CAT-PV01 thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới”.

anh tin bai

Ảnh minh họa

Thông qua Kế hoạch nhằm tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, yêu cầu và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được nêu trong Chỉ thị số 23-CT/TW nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sỹ (CBCS), nhất là Thủ trưởng đơn vị và đội ngũ cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT); tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các đơn vị trong Công an tỉnh và với các cấp, các ngành chức năng; huy động tối đa lực lượng, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm TTATGT; kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông; tiếp tục kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), hạn chế cơ bản ùn tắc giao thông, phấn đấu không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng và ùn tắc giao thông kéo dài; Phân công, phân cấp rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm giữa các đơn vị trong công tác quản lý bảo đảm khoa học, phù hợp, tránh chồng chéo. Huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, ứng dụng khoa học, công nghệ hiện đại, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo đảm TTATGT; thực hiện nghiêm các giải pháp xây dựng lực lượng thi hành công vụ có đủ phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực, có tinh thần trách nhiệm, thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi sai phạm, tiêu cực.

Tại Kế hoạch này, Công an tỉnh đưa ra nhiệm vụ trọng tâm và phân công cụ thể:Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm TTATGT; hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân công, phân cấp, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về TTATGT; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm TTATGT; tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông; nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp giữa các lực lượng trong bảo đảm TTATGT; Công tác phòng ngừa, khắc phục ùn tắc giao thông.

Xem nội dung chi tiết Kế hoạch số 2835/KH-CAT-PV01 tại đây.

Cổng TTĐT Ninh Bình
Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 3157922

Trực tuyến: 97

Hôm nay: 1063