Chủ Nhật, 16/06/2024

Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16; Kế hoạch số 138 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 131 của UBND tỉnh và các văn bản, vấn đề có liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030

Thứ Năm, 31/08/2023

Ngày 31/8/2023, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16; Kế hoạch số 138 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 131 của UBND tỉnh và các văn bản, vấn đề có liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, cùng dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị Công an trong tỉnh, hội nghị được truyền hình trực tuyến tới Công an các huyện, thành phố.

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai Nghị quyết số 16; Kế hoạch số 138 của Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 131 của UBND tỉnh và các văn bản, vấn đề có liên quan về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình, giai đoạn 2023-2030; nhất là các nội dung về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu; nhiệm vụ, lộ trình tổ chức thực hiện…

Theo đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng trong giai đoạn 2023 - 2030, do đó phải bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đồng thời cần bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật; tiến hành một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, thận trọng, chắc chắn, có trọng tâm, trọng điểm, có lộ trình phù hợp, bảo đảm tính hiệu quả, khả thi, thống nhất với quy hoạch nông thôn và đô thị, yêu cầu phát triển và tình hình thực tiễn từng giai đoạn.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung tại hội nghị

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh quán triệt, triển khai các nội dung tại hội nghị

Căn cứ tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và các yếu tố đặc thù để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, tổ chức hợp lý đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình phù hợp với thực tiễn và chiến lược, mục tiêu phát triển của tỉnh, của vùng đồng bằng sông Hồng và xu thế phát triển của đất nước; bảo đảm hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh, giá trị độc đáo về địa tự nhiên - sinh thái, văn hóa - lịch sử, truyền thống tốt đẹp của con người, vùng đất Ninh Bình; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với xây dựng nông thôn hiện đại, thúc đẩy đô thị hóa và phát triển đô thị hợp lý dựa trên nền tảng Cố đô Hoa Lư, hướng tới mục tiêu đưa tỉnh Ninh Bình cơ bản đạt các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Nhiệm vụ thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2030 được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 2023 – 2023 và giai đoạn 2025 – 2030 và có lộ trình, tiến độ thực hiện theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế

Theo Quy định tại Nghị quyết số 1211 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa 13, được điều chỉnh, bổ sung tại Nghị quyết số 27 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 15 về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và một số tiêu chuẩn liên quan đặc thù thì tỉnh Ninh Bình một số đơn vị cấp huyện và đơn vị cấp xã thuộc diện phải sắp xếp…

Đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đặng Trọng Cường, Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị Công an trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai các chủ trương của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023 – 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 – 2025. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, xuyên suốt trong giai đoạn 2023 – 2030. Do vậy, cần tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tạo sự tin tưởng, đồng thuận khi thực hiện sắp xếp, không làm ảnh hưởng, xáo trộn đến việc thực hiện công tác chuyên môn, nhất là đối với các huyện, các xã trong diện sát nhập.

Các đơn vị Công an trong tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp nắm chắc tình hình, địa bàn, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các chủ trương, giải pháp chỉ đạo cả hệ thống chính trị tham gia vào nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, ý đồ hoạt động phá hoạt của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh để xuyên tạc, kích động, tuyên truyền chống phá.

Làm tốt công tác vận động quần chúng, công tác tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị và nhân dân. Nắm chắc tình hình địa bàn cơ sở, diến biến, tư tưởng, dư luận của quần chúng nhân dân liên quan đến việc thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình để kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp giải quyết.

Đồng thời, làm tốt công tác quản lý nhân, hộ khẩu, thực hiện tốt công tác quản lý hành chính về ANTT, quản lý dữ liệu dân cư. Chú ý sắp xếp tổ chức bộ máy của lực lượng Công an phù hợp với quy định của Trung ương, Bộ Công an; quan tâm đẩy nhanh tiến độ việc xây dựng Trụ sở cho Công an xã và đầu tư trang thiết bị, phương tiện… cho lực lượng Công an xã./.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2982874

Trực tuyến: 45

Hôm nay: 1793