Thứ Ba, 18/06/2024

Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật

Thứ Năm, 09/05/2024

Ngày 9/5/2024, Công an tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành luật. 

Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh, đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị Công an trong tỉnh…

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

Đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tứ, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội trình bày các điểm mới của Luật Căn cước

Tại hội nghị, đại biểu, CBCS đã được nghe lãnh đạo phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội và phòng Tham mưu Công an tỉnh thông qua nội dung các luật và các văn bản chi tiết hướng dẫn thi hành, nhất là những điểm mới, điểm đáng chú ý, những vấn đề thực tiễn trong quá trình thi hành luật.

Theo đó, Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024 có một số điểm mới như: Chính thức đổi tên thẻ Căn cước công dân (CCCD) sang thẻ Căn cước và bỏ thông tin quê quán, vân tay trên thẻ căn cước; sẽ khai tử chứng minh nhân dân từ 01/01/2025; cấp thẻ Căn cước cho người dưới 14 tuổi từ ngày 01/7/2024; bổ sung giấy chứng nhận Căn cước; từ ngày 01/7/2024, công dân sẽ có Căn cước điện tử; việc người dân đang sử dụng thẻ CCCD thì vẫn tiếp tục sử dụng cho đến khi hết hạn sẽ đổi sang mẫu mới… quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác cấp, quản lý, sử dụng thẻ Căn cước…

Đồng chí Thượng tá Đào Thanh Thành, Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh
trình bày Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Đối với Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở gồm 5 chương, 33 điều; quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác, xây dựng lực lượng, bảo đảm điều kiện hoạt động và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở. Về vị trí, chức năng, vai trò, nhiệm vụ lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở…

Các quy định về lý lịch, trình độ văn hóa, sức khỏe của người được tuyển chọn tham gia lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn, yêu cầu bảo đảm ANTT của từng vùng miền; quy định quan hệ công tác với HĐND, UBND, Công an cấp xã và quan hệ phối hợp với các cơ quan, tổ chức đóng trên địa bàn cấp xã…

Đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu kết luận hội nghị

Sau phần thông qua nội dung các luật cũng như các văn bản hướng dẫn thi hành, nghe ý kiến phát biểu của các đơn vị, phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đại tá Đinh Trọng Soạn, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong chỉ đạo để đảm bảo chuẩn bị tốt các điều kiện, hoàn thành nhiệm vụ triển khai Luật theo đúng tiến độ đề ra, tập trung tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

Đối với Luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh tiếp tục tham mưu cho Giám đốc Công an tỉnh tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức thực hiện luật theo thẩm quyền, chú ý đến các tiêu chí thành lập tổ ANTT, tiêu chí, số lượng thành viên, kinh phí hỗ trợ…

Công an các huyện, thành phố tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND các cấp rà soát, dự kiến thành viên Tổ bảo vệ ANTT tại thôn, tổ dân phố, bố trí địa điểm, nơi làm việc, chuẩn bị tốt các điều kiện để ra mắt lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở vào ngày 1/7/2024…

Đối với Luật Căn cước, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu các phòng nghiệp vụ và Công an các huyện, thành phố tổ chức triển khai các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và tập huấn các nghị định, thông tư hướng dẫn thực hiện; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nguồn nhân lực, trang thiết bị, máy móc, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ cấp Căn cước từ ngày 1/7/2024…/.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2995148

Trực tuyến: 62

Hôm nay: 4381