Thứ Ba, 18/06/2024

Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02, ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tình hình mới

Thứ Năm, 15/06/2023

Sáng ngày 15/6/2023, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02, ngày 01/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tập trung chấn chỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân trong tình hình mới. 

Dự hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an; đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh; lãnh đạo, chỉ huy phòng Tham mưu, các phòng nghiệp vụ khối Cảnh sát nhân dân; lãnh đạo, chỉ huy, chuyên viên… Công an các huyện, thành phố. 

Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu dự hội nghị

10 năm qua, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02 của Bộ trưởng Bộ Công an và các văn bản có liên quan, Công an tỉnh Ninh Bình đã tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc nội dung, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị tới các đơn vị Công an trong tỉnh. Đồng thời xác định công tác nghiệp vụ cơ bản là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. Chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện ở các đơn vị nghiệp vụ Công an trong tỉnh.

Qua đó công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng Cảnh sát nhân dân toàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp, hiệu quả. Giám đốc Công an tỉnh cũng thường xuyên làm tốt công tác rà soát, bố trí cán bộ có năng lực, kinh nghiệm tiến hành hướng dẫn, kiểm tra công tác nghiệp vụ cơ bản trong toàn lực lượng…

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát biểu tại hội nghị

Thông qua công tác nghiệp vụ cơ bản, đã góp phần quan trọng giúp lực lượng Cảnh sát nhân dân chủ động nhận diện các vấn đề liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xác lập chuyên án đấu tranh với các loại tội phạm, các đường dây, ổ nhóm tội phạm trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, công nghệ cao…

Đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương kết quả mà các đơn vị đã đạt được qua 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02, đồng thời yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế mà hội nghị đã chỉ ra.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tổ chức quán triệt, nâng cao nhận thức cho CBCS về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; không ngừng nghiên cứu, tìm tòi những cách làm mới, sáng tạo; thường xuyên theo dõi, phân tích, đánh giá đặc điểm, tính chất và yêu cầu của công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; gắn việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản với thực hiện các chuyên đề đấu tranh phòng chống tội phạm ở từng tuyến, địa bàn, lĩnh vực… 

Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá thực chất, hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản, nhất là kiểm tra các cấp, kiểm tra đột xuất, kiểm tra chuyên sâu… lấy kết quả, chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản là tiêu chí quan trọng trong thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, xem xét, đánh giá cán bộ định kỳ hằng năm và công tác quy hoạch, bổ nhiệm lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, linh hoạt giữa công tác nghiệp vụ cơ bản với các biện pháp công tác Công an khác; giữa các đơn vị trong toàn lực lượng và từng cấp Công an để chủ động nắm chắc, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu, triển khai các biện pháp phòng ngừa, giải quyết từ sớm, từ xa, từ cơ sở các vấn đề liên quan an ninh, trật tự, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống…

Đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh
cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an.

Đồng chí Đại tá Tống Như Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh
cho các cá thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an.

Đồng chí Thượng tá Trần Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh
cho các cá thể có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an

Tại hội nghị, 10 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện Chỉ thị số 02 của Bộ Công an đã được nhận Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh./.

Đỗ Hùng

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2994447

Trực tuyến: 76

Hôm nay: 3680