Thứ Tư, 28/02/2024

Công an tỉnh triển khai công tác phân cấp đăng ký phương tiện giao thông cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã từ ngày 21/5/2022

Chủ Nhật, 22/05/2022

Theo Thông tư số 15/2022/TT-BCA, ngày 06/4/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, từ ngày 21/5/2022, Công an cấp huyện được tổ chức đăng ký xe ô tô; Công an xã, phường, thị trấn (Công an cấp xã) đăng ký, cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) cho các, tổ chức, cá nhân. Theo đó, những xã trong ba năm liền kề gần nhất có số lượng đăng ký mới từ 250 xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện) trở lên trong 01 năm thì Công an xã sẽ được thực hiện đăng ký và cấp biển số xe mô tô, xe gắn máy. 

Đối với tỉnh Ninh Bình, có 06 đơn vị Công an cấp huyện chưa được phân cấp và 38 đơn vị Công an cấp xã đủ điều kiện phân cấp công tác đăng ký xe. Để triển khai hiệu quả công tác phân cấp đăng ký xe theo quy định mới, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố tăng cường lực lượng, chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện và Công an cấp xã. Trong đó tập trung rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, phương tiện kĩ thuật, nguồn nhân lực; tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo hỗ trợ, bố trí địa điểm, tạo điều kiện thuận lợi để lắp đặt trang thiết bị, kho lưu trữ hồ sơ, nơi tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, thủ tục đăng ký xe cho các đơn vị Công an cấp xã chưa có trụ sở độc lập. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho lực lượng thực hiện công tác đăng ký xe của Công an cấp huyện, Công an cấp xã, đáp ứng yêu cầu công tác.

Đồng thời, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật, nhất là các quy định mới về trình tự, thủ tục đăng ký phương tiện giao thông đường bộ cho các tầng lớp nhân dân; thông tin về các đơn vị Công an trong tỉnh được phân cấp công tác đăng ký xe để người dân biết, chủ động đến đăng ký phương tiện theo quy định.

Ngày 21/5/2022, Đoàn công tác của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện phân cấp công tác đăng phương tiện giao thông cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã tại một số địa phương trong tỉnh.

Tại các địa phương, sau khi tiến hành kiểm tra, Đoàn đã ghi nhận, đánh giá cao việc tổ chức thực hiện phân cấp đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ của Công an tỉnh, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy định, bám sát thực tiễn địa bàn; hiện 7 huyện, thành phố và 38 đơn vị cấp xã đủ điều kiện được phân cấp đăng ký xe mô tô đều bảo đảm yêu cầu đề ra.

1-6 2-6 3-4

Một số hình ảnh về việc phân cấp đăng ký phương tiện giao thông
cho Công an cấp huyện và Công an cấp xã ngày 21/5/2022

Riêng tại thành phố Ninh Bình. việc cấp đăng ký xe ô tô được thực hiện tại phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh; việc cấp đăng ký xe mô tô được thực hiện tại Công an thành phố Ninh Bình, không phân về các phường, xã./. 

Quốc Huy

Các tin khác
Liên kết website
Thống kê truy cập

Tổng số: 2186550

Trực tuyến: 18

Hôm nay: 364